เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย สานต่อความดีช่วยเหลือสังคม จับมือ 3 องค์กร สนับสนุนนมผงให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย สานต่อความดีช่วยเหลือสังคม จับมือ 3 องค์กร สนับสนุนนมผงให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts

12 ต.ค. 2021
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย จัดกิจกรรม “FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts” เพื่อระดมทุนจัดซื้อนมผงให้กับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางของสังคมในด้านความเป็นอยู่ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเล็กมีอาหารที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดีตามช่วงวัย
กิจกรรม “FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts” สามารถระดมทุนจากการบริจาครวมทั้งสิ้นได้กว่า 300,000 บาท หรือคิดเป็นมื้ออาหารสำหรับเด็กเล็กได้มากถึง 30,000 มื้อ โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ ได้ถูกนำไปมอบให้กับโครงการสร้างสรรค์สังคมแล้วเป็นแห่งแรกเพื่อช่วยเหลือชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู และจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ เทใจดอทคอม ต่อไป
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และสอดรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ “Inspiring experiences, creating places for good” หรือ สร้างประสบการณ์ เสริมแรงบันดาลใจ พัฒนาให้อยู่ คู่กับคุณ
© 2021 Marketthink. All rights reserved.