บัญชีธนชาต Ultra Savings ดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี

บัญชีธนชาต Ultra Savings ดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี

10 ต.ค. 2019
การวางแผนทางการเงิน
แม้ฟังดูยุ่งยาก แต่ก็เป็นที่สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคนเรา
ในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเกี่ยวกับ การออม การลงทุน ในตลาดมากมายให้เลือก
ซึ่งหลายคนก็อยากที่จะเห็นเงินเก็บของตนงอกเงยขึ้นมา
ไม่ว่าจะออม หรือลงทุนเพื่อครอบครัว เพื่อการเกษียณอายุ หรือเหตุผลอื่น
แต่ด้วยตอนนี้ ในยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ำ ทำให้เราไม่มีกำลังใจที่จะฝาก
หรือหากกำลังมองหา อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาหน่อย
โดยลงทุนผ่านตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ก็ต้องประสบกับการเสียภาษี จากผลตอบแทนถึง 15%
ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมที่เพิ่มขึ้น
อาจไม่คุ้ม กับความเสี่ยงของการสูญเสียเงินต้นที่มากขึ้นตามไปด้วย..
อย่างไรก็ตาม บัญชีธนชาต Ultra Savings ได้เสนอทางออกให้กับเรา
Ultra Savings เป็นบัญชีเงินฝากพิเศษ ที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากทั่วไป
ได้ดอกสูง จะถอนเมื่อไรก็ได้ ฟรีเดือนละ 2 ครั้ง (สำหรับการถอนเงินครั้งถัดไปในเดือนนั้น คิดครั้งละ 50 บาท)
เป็นบัญชีเพื่อการออม การลงทุน และยามฉุกเฉินไปในตัว
โดยบัญชีนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การรวมคุณสมบัติ ระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และประจําไว้ในเล่มเดียว
พูดง่ายๆ คือ ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงเหมือน บัญชีฝากประจำ
และ มีสภาพคล่องสูง เบิกถอนแล้วก็ยังได้รับดอกเบี้ย เหมือนบัญชีออมทรัพย์
โดยได้รับ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี
สำหรับเงินฝากตั้งแต่ 2 หมื่นบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยทุกวัน และจะได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน
เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
แล้ว “Ultra Savings” เหมาะกับใคร?
คำตอบคือ เหมาะกับทุกช่วงวัยที่ต้องการเก็บออม
ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเริ่มต้นทํางาน (22-27 ปี) กลุ่มการงานเริ่มมั่นคง (27-35 ปี)
ที่ต้องการใช้ชีวิต หรือ อยากผ่อนบ้าน ผ่อนรถ และต้องการเก็บออมเงินไปด้วย
เพื่อช่วยให้บรรลุความต้องการนั้นเร็วขึ้น หรือเผื่อเอาไว้เป็นเงินสำรองในยามจำเป็น
กลุ่มการงานมีความมั่นคง (35-45 ปี) ที่ต้องการการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเอง
สร้างผลตอบแทนจากรายได้ประจำจากอาชีพหลักให้งอกเงยทุกวัน
ผู้สนใจการลงทุน (22-55 ปี) ที่กำลังมองหาการลงทุนความเสี่ยงต่ำ
โดยการลงทุนในบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี
ซึ่งควรมีไว้ในพอร์ตการลงทุน
หรือ กลุ่มเตรียมตัวเกษียณอายุ (45-55 ปี)
ที่จำเป็นต้องมีเงินเก็บเผื่อเรียกเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ และกรณีฉุกเฉิน
รวมถึงลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง
Ultra Savings ก็ตอบโจทย์ แถมยังได้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีปกติ ซึ่งถือเป็นดอกผลสำหรับการเกษียณไปในตัว
ธนชาต Ultra Savings เพียงบัญชีเดียว ก็ช่วยเราวางแผน และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ชีวิตเราได้
ทำให้ชีวิตทางการเงินเราก้าวหน้าได้ทุกวัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/2lyW25W
#เล่มเดียวที่ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวัน #ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน #ธนชาตUltraSavings
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.