เพื่อสิ่งที่ดีกว่า คุณกล้าเปลี่ยนแปลงไหม? บ้านปูชวนร่วมงาน “Impact Day 2021: Dare for Better Change” 26 พ.ย.นี้ ร่วมฟัง ช้อป เรียนรู้เพื่อสร้างพลังเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เพื่อสิ่งที่ดีกว่า คุณกล้าเปลี่ยนแปลงไหม? บ้านปูชวนร่วมงาน “Impact Day 2021: Dare for Better Change” 26 พ.ย.นี้ ร่วมฟัง ช้อป เรียนรู้เพื่อสร้างพลังเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

23 พ.ย. 2021
ขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมมากว่า 10 ปี สำหรับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 10 “Banpu Champions for Change” (BC4C #10) โดยในปีนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ และสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในกิจการที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม มาร่วมลุ้น 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นของโครงการฯ ประจำปี 2564 พร้อมเติมความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมจากผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวทีเสวนา และการนำเสนอธุรกิจจากผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม รวมถึงสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการโดยตรง ในงาน “Impact Day 2021: Dare for Better Change เพื่อสิ่งที่ดีกว่า คุณกล้าเปลี่ยนแปลงไหม?” ที่จะจัดในรูปแบบออนไลน์อีเวนต์ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 18.00 น. โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้
สำหรับงาน Impact Day 2021 นั้น เป็นปีแรกที่จัดในรูปแบบออนไลน์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ผู้ชมงานมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ตอบรับกับชีวิตวิถีใหม่ที่เปลี่ยนไปในโลกยุค New Normal กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน มีดังนี้
การประกาศผล 5 ทีมผู้ชนะ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 10 และการนำเสนอความก้าวหน้าของกิจการหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ
SE Marketplace นำเสนอและจำหน่ายสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมในโครงการฯ และเครือข่าย ในรูปแบบตลาดออนไลน์ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน gather.town
การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนสังคม SE ตอบรับวิถีโลก” เพื่อบอกเล่าความท้าทายของโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีนี้ เทรนด์ที่คนทั่วไปให้ความสนใจในปัจจุบัน และการปรับตัวของผู้ประกอบการให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
- รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion และ
- คุณอมรพล หุวะนันทน์ เจ้าของกิจการเพื่อสังคม moreloop และผู้เข้าร่วมโครงการ BC4C รุ่น ที่ 8
- คุณชลพรรษา นารูลา ผู้ดำเนินรายการ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ https://www.zipeventapp.com/e/BC4CImpactDay2021 และติดตามราย
ละเอียดเพิ่มเติมพร้อมรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/banpuchampions
© 2021 Marketthink. All rights reserved.