มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 15 ปีซ้อน

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 15 ปีซ้อน

29 พ.ย. 2021
นายชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพั นธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี น.ส.วรรณี หัวเมืองวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ (รักษาการ ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4) เป็นผู้มอบ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวมา 15 ปีติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 50 ปี รวมทั้งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มั่น คงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.