ปตท. ร่วมกับ GPSC ตั้งบริษัทร่วมทุน 4,200 ล้านบาท รุกลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่

ปตท. ร่วมกับ GPSC ตั้งบริษัทร่วมทุน 4,200 ล้านบาท รุกลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่

11 ม.ค. 2022
เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ กำลังปรับเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาป หันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น แน่นอนว่าส่งผลให้ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องปรับตัวตามด้วยเช่นกัน
ล่าสุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัท อรุณ พลัส จำกัด หรือ ARUN PLUS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%
มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC
บริษัทร่วมทุนนี้ จะมีชื่อว่า บริษัท นูออโว พลัส จำกัด หรือ NUOVO PLUS
โดยมีทุนการจดทะเบียน 4,200 ล้านบาท และมีทุนชำระเริ่มแรก 1,050 ล้านบาท
และมีสัดส่วนการถือหุ้นคือ ARUN PLUS ถือหุ้น 51% ส่วน GPSC ถือหุ้น 49%
สำหรับ NUOVO PLUS นี้ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และสนับสนุนการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตามนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ
รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนให้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยการร่วมทุนนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่ และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจแบตเตอรี่ในอนาคต ตามกลยุทธ์ New S-Curve ของปตท. นั่นเอง
© 2021 Marketthink. All rights reserved.