FPCT ปลื้ม เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ คว้าอีก 1 รางวัล MEA Energy Awards 2021 มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายใ นอาคาร นับเป็นอีกขั้นสู่การเป็นองค์กรปลอดคาร์บอนในปี 2050

FPCT ปลื้ม เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ คว้าอีก 1 รางวัล MEA Energy Awards 2021 มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายใ นอาคาร นับเป็นอีกขั้นสู่การเป็นองค์กรปลอดคาร์บอนในปี 2050

17 ม.ค. 2022
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย หรือ “FPCT” ผู้นำการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์เกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ เผยบทพิสูจน์ความสำเร็จด้านการพัฒนาและบริหารอาคารสำนักงานตาม มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับแนวคิดมุ่งสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เป็นโครงการล่าสุดที่ได้รับรางวัล MEA Energy Awards 2021 ทำให้ FPCT ผ่านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานรวมกว่า 15 รางวัล และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจากเวทีระดับประเทศและสากลภายในเวลา 10 ปีที่ดำเนินการ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เช่า ผู้ใช้บริการ และชุมชนรอบข้างให้ดียิ่งขึ้น FPCT ผสานความชำนาญในการบริหารจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับความสามารถในการพัฒนาโครงการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม เข้ากับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ที่มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็ นศูนย์ในพ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการที่มีผลต่อความยั่งยืน ตั้งแต่การออกแบบและการพัฒนาอาคาร ตลอดจนการใช้สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาคารสำนักงานชั้นนำภายใต้การบริหารจัดการสอดคล้องกับมาต รฐานระดับสากลและดีมานด์ของตลาด ปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโออสังหาฯเชิงพาณิชยกรรมของ FPCT ประกอบด้วย อาคารปาร์คเวนเชอร์  อาคารสาทร สแควร์  อาคารโกลเด้นแลนด์ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์  อาคารสามย่านมิตรทาวน์  และ อาคารสีลมเอจ ที่ได้เพิ่มเติมมาเมื่อเร็วๆนี้
ความสำเร็จของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล ได้แก่
อาคารที่ได้รับรางวัล : เอฟวายไอเซ็นเตอร์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : MEA Energy Awards 2021 โดยการไฟฟ้านครหลวง
อาคารที่ได้รับรางวัล : เอฟวายไอเซ็นเตอร์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : LEED ระดับ GOLD โดย U.S. Green Building Council
อาคารที่ได้รับรางวัล : เอฟวายไอเซ็นเตอร์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : Thailand Energy Award 2018 โดยกระทรวงพลังงาน
อาคารที่ได้รับรางวัล : สามย่านมิตรทาวน์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : Thailand Energy Awards 2021 โดยกระทรวงพลังงาน
อาคารที่ได้รับรางวัล : สามย่านมิตรทาวน์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : ASEAN Energy Awards 2021 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน
อาคารที่ได้รับรางวัล : สามย่านมิตรทาวน์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล :LEED ระดับ GOLD โดย U.S. Green Building Council
อาคารที่ได้รับรางวัล : สามย่านมิตรทาวน์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : Asia Pacific Property Awards สาขา Mixed Use Development 2020-2021 โดย International Property Awards
อาคารที่ได้รับรางวัล : ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : MEA Energy Awards 2013 โดยการไฟฟ้านครหลวง
อาคารที่ได้รับรางวัล : ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : LEED ระดับ PLATINUM โดย U.S. Green Building Council
อาคารที่ได้รับรางวัล : ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : ASEAN Energy Awards 2013 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน
อาคารที่ได้รับรางวัล : ปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : Thailand Energy Awards 2013 โดยกระทรวงพลังงาน
อาคารที่ได้รับรางวัล : สาทรสแควร์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : MEA Energy Awards 2019 โดยการไฟฟ้านครหลวง
อาคารที่ได้รับรางวัล : สาทรสแควร์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : LEED ระดับ GOLD โดยสภาอาคารสีเขียว สหรัฐอเมริกา
อาคารที่ได้รับรางวัล : สาทรสแควร์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : ASEAN Energy Awards 2014 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน
อาคารที่ได้รับรางวัล : สาทรสแควร์
รายชื่อมาตรฐานและรางวัล : Thailand Energy Awards 2014 โดยกระทรวงพลังงาน
FPCT จะยังคงมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ อพาณิชยกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดจนเดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการทุกโครงการให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ก้าวสู่การเป็น “Sustainable Brand” อย่างแท้จริง
Tag:FPCT
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.