FUJIFILM แน่วแน่ด้านการช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชาวไทย

FUJIFILM แน่วแน่ด้านการช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชาวไทย

8 ก.พ. 2022
ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำการเป็น No.1 Total Medical Imaging Solutions โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย ที่ไม่เพียงแค่สามารถช่วยเหลือปัญหาทางสุขภาพของสังคมไทย แต่ยังช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบสารสนเทศทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องอัลตราซาวนด์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล และยังมีเครื่อง CT Scan และ MRI ของ Fujifilm Healthcare Corporation บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคด้วยภาพของ Hitachi Healthcare ในปี 2021 อีกทั้ง ฟูจิฟิล์มยังตอกย้ำวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชั่นทา งการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้งผ่านแคมแปญ NEVER STOP
และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของภาวะโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ฟูจิฟิล์มในฐานะบริษัททางการแพทย์อย่างครบวงจร จึงได้ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยกระบวนการป้องกัน (Prevention) การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) และการรักษา (Treatment) โดยในด้านการป้องกัน ฟูจิฟิล์มคิดค้นและผลิต FUJIFILM COVID-19 Ag Test ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 (Professional use) และ Hydro Ag+ ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ด้านการวินิจฉัยโรค ฟูจิฟิล์มนำ “REiLI” เทคโนโลยี AI ทางการแพทย์เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของ FDR Nano เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลในการตรวจหาความผิดปกติของปอดและภาวะป อดติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และในด้านการรักษา ฟูจิฟิล์มคิดค้นและผลิต Avigan ยาต้านเชื้อไวรัส ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาและต้านเชื้อไวรัสโควิด-19
ฟูจิฟิล์มมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนไทยแล ะแบ่งเบาภาระที่ล้นมือของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยนวัตกรรมและโซลูชั่นทางการแพทย์ที่ครบวงจร โดยหนึ่งในกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือ การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 46 (RCST) ที่จัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งฟูจิฟิล์มได้นำเสนอ Total Endoscopy Solution ที่สามารถช่วยยกระดับ workflow ในการตรวจส่องกล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง Eluxeo 7000 Endoscopy system ระบบกล้องส่องทางเดินอาหาร, CADEYE เทคโนโลยี AI สำหรับการตรวจหามะเร็งในลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง และ Envision Next Solutions ระบบที่ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ Endoscopic workflow ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังได้เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 29 ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย (TSRT) โดยนำเสนอโซลูชั่นสำหรับการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ FDR Nano เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลที่มาพร้อมกับ REiLI เทคโนโลยี AI ที่สามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ตรวจจับความผิดปกติของปอดได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ และ FUJIFILM COVID-19 Ag Test ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 (Professional use) นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในพันธกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ฟูจิฟิล์มได้บริจาค FUJIFILM COVID-19 Ag Test ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 (Professional use) ให้แก่ โรงพยาบาล กลุ่มอาสาสมัคร และองค์กรต่างๆ ดังนี้
 กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) จำนวน 5,000 ชุด
 สภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2, 500 ชุด
 กลุ่มจิตอาสาภาคประชาชน เส้นด้าย จำนวน 1, 500 ชุด
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1,000 ชุด
 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี จำนวน 1,000 ชุด
 ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ จำนวน 1,000 ชุด
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จำนวน 500 ชุด
 เทศบาลเมืองพัทยา จำนวน 500 ชุด
 รพ.ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 300 ชุด
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 จำนวน 300 ชุด
โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เนิ่นๆ ลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เพื่อให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤติโควิด-19 และสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย อันเป็นพันธกิจที่ทางฟูจิฟิล์มยึดมั่นมาโดยตลอด
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.