กสิกรไทย ส่ง เควิชั่น ลงทุนใน Zenius แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการศึกษา เล็งเจาะตลาดสินเชื่อเพื่อการศึกษา

กสิกรไทย ส่ง เควิชั่น ลงทุนใน Zenius แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการศึกษา เล็งเจาะตลาดสินเชื่อเพื่อการศึกษา

11 มี.ค. 2022
นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่น) เปิดเผยว่า
เควิชั่น ทำหน้าที่เป็นบริษัทลงทุนของธนาคารกสิกรไทย เดินหน้าค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมที่จะต่อยอดการใช้งานของลูกค้าธนาคารในตลาดภูมิภาค AEC+3 อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนประชากรกว่า 270 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน และอันดับที่ 4 ของโลก
ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะกว้างใหญ่ ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการใช้งานของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะตลาดเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ภายในประเทศที่มีการขยายตัวเนื่อง
จากปัจจุบันประเทศมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ธุรกิจการศึกษาประเภทการสอนพิเศษนอกเวลาเรียน (Supplementary Education), การกวดวิชาเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และหลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ (Skill Development) ในประเทศอินโดนีเซีย มีแนวโน้มเติบโตสูง
ล่าสุด เควิชั่น ได้ร่วมลงทุนใน ซีเนียส (Zenius) สตาร์ตอัปผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology Platform) ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีศักยภาพด้วยยอดการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่สูง (High engagement rate)
มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า 20 ล้านครั้ง
มีผู้ใช้งานประจำราว 1 ล้านราย
มีคลังเนื้อหาบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
และมีหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งวัยเรียนไปจนถึงวัยทำงาน
รวมทั้งทีมผู้บริหารซีเนียสที่มีประสบการณ์ทั้งในภาคการศึกษา และการทำธุรกิจเทคสตาร์ตอัประดับยูนิคอร์น
ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยและเควิชั่น ลงทุนผ่านกองทุน Beacon Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย
โดยการเพิ่มทุนรอบนี้ของซีเนียส มีมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,330 ล้านบาท)
มาจากบริษัทผู้ลงทุนรวม 5 บริษัท ได้แก่ MDI Ventures, Northstar Group, Alpha JWC, Openspace Ventures และกสิกรวิชั่น
การลงทุนนี้จะเปิดโอกาสให้ธนาคารกสิกรไทย ได้เข้าไปร่วมทำงานกับซีเนียส ในการพัฒนาบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาบนดิจิทัลให้แก่ชาวอินโดนีเซียได้ในอนาคต
ทั้งบริการระบบการชำระเงินและธุรกรรมต่าง ๆ
และบริการด้านสินเชื่อเงินกู้ยืม สำหรับการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์
โดยคาดการณ์ว่าลูกค้าของซีเนียส โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นชนชั้นกลางที่มีความมั่นคงทางการเงิน จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการด้านสินเชื่อนี้ และมีความสามารถใช้การชำระคืนที่ดี
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ช้อมูลการปล่อยสินเชื่อจากผู้เล่น P2P ในอินโดนีเซีย พบว่า
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาระหว่างบุคคลทั่วไป ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (P2P Lending) ในประเทศอินโดนีเซีย มีแนวโน้มเติบโตสูง
ด้วยจำนวนการเบิกจ่ายสินเชื่อ (Loan disbursement) ในปี 2564 เพิ่มขึ้นถึง 24 เท่า เมื่อเทียบปี 2561
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.