Flash Express เร่งขยายบริการสู่ตลาดอาเซียน เปิดตัว “แฟลช เอ็กซ์เพรส มาเลเซีย”

Flash Express เร่งขยายบริการสู่ตลาดอาเซียน เปิดตัว “แฟลช เอ็กซ์เพรส มาเลเซีย”

18 มี.ค. 2022
นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวว่า
แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังคงเดินหน้าตามเป้าหมาย เพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมตลาด ASEAN ทั้งหมด ตามทิศทางธุรกิจที่วางแผนไว้
โดยล่าสุดเปิดตัว “แฟลช เอ็กซ์เพรส มาเลเซีย” ซึ่งนับเป็นการขยายบริการครบ 3 ประเทศอย่างเป็นทางการ (ฟิลิปปินส์, ลาว และมาเลเซีย)
ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อุตสาหกรรม E-Commerce มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยพบว่ามีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากถึง 89.6% ของจำนวนประชากร ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ E-Commerce ที่สูงขึ้นตาม
อีกทั้งรัฐบาลของมาเลเซีย ยังมีนโยบายสนับสนุนการค้าออนไลน์ เช่น Malaysia Digital Economy Blueprint (MyDIGITAL) หรือแผนพิมพ์เขียวเศรษฐกิจดิจิทัลมาเลเซียระยะ 10 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงมาเลเซีย ไปสู่ประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีรายได้สูง
นอกจากนี้ ภาพรวมตลอดจนแนวโน้มตลาดออนไลน์พบว่า โดยเฉลี่ย 45% ของผู้บริโภคในมาเลเซีย มีปริมาณการใช้จ่ายออนไลน์สูงขึ้นถึง 65%
จากสถิติดังกล่าวจึงเอื้อต่อการขยายธุรกิจของแฟลช ในการเข้าไปเป็นผู้ให้บริการ E-Commerce แบบครบวงจร ได้เป็นอย่างดี
“ประเทศมาเลเซียนับเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโต E-Commerce แบบก้าวกระโดด และมีกำลังการซื้ออันดับต้น ๆ ของ ASEAN
เรามองเห็นศักยภาพในภาพรวมของประเทศมาเลเซีย จึงต้องการนำเอา Business Model ที่ประสบความสำเร็จแล้วในประเทศไทย มาประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าผู้ใช้บริการและความต้องการของตลาดในมาเลเซีย
โดยยังคงชูนโยบายการเข้ารับพัสดุฟรีถึงที่, เปิดให้บริการ 365 วัน และจุดเด่นด้านราคาที่คุ้มค่า
และนำเทคโนโลยีด้านไอที ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ลดการสัมผัสและการเดินทาง
ตลอดจนสามารถติดตามพัสดุ ตรวจสอบราคาค่าขนส่งด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน”
นอกจากการให้บริการด้านขนส่งแบบครบวงจร แฟลช มาเลเซีย ยังมีบริการอื่น ๆ ที่ครอบคลุม E-Commerce แบบครบวงจร เช่น การให้บริการด้าน Supply Chain ต่าง ๆ รวมไปจนถึงการให้บริการทางการเงิน และการให้บริการเทคโนโลยี (Flash AI) และบริการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ปัจจุบัน แฟลช มาเลเซีย มีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (HUB) 10 แห่ง
มีจุดบริการส่งพัสดุกว่า 100 แห่งทั่วประเทศมาเลเซีย
และมีพนักงานรวมทั้งหมดประมาณ 4,000 คน
โดยตั้งเป้าจะมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คนภายในสิ้นปี 2565
ที่สำคัญมียอดการจัดส่งพัสดุต่อวันเฉลี่ยมากกว่า 30,000 รายการ
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา
© 2022 Marketthink. All rights reserved.