“ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้” คำมั่นสัญญาจาก เอพี ไทยแลนด์ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เลือกเองได้

“ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้” คำมั่นสัญญาจาก เอพี ไทยแลนด์ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เลือกเองได้

26 เม.ย. 2022
แบรนด์ไม่ได้เป็นแค่เพียงชื่อ, โลโก หรือการโฆษณา
แต่แบรนด์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ผ่าน Brand Mission และ Brand Vision
อย่าง เอพี ไทยแลนด์ นอกจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการอสังหาฯ ไทยแล้ว
สิ่งที่ทำให้ เอพี ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมได้ ก็คือพันธกิจ “EMPOWER LIVING”
ที่ใช้ Transform ตัวเองในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน จนสำเร็จ และย้ำเตือนถึงการดำรงอยู่ของตัวเอง
ซึ่งก็คือ การนำเสนอมากกว่าบ้าน แต่ต้องนำเสนอ Living Solution
ที่มอบพื้นที่ ที่ไม่ใช่แค่เพื่อใช้ชีวิต แต่ทวีคูณการใช้ชีวิตให้กับลูกบ้านของเอพี ที่เขาสามารถ Empower เองได้
ด้วยวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมา
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และบริบทการตลาดไม่เหมือนเดิม
ทำให้ทาง เอพี ไทยแลนด์ ตั้งคำถามกับตัวเองว่า
เอพี ต้องปรับตัวตามอย่างไร และ “ในบทบาทของแบรนด์ เราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้บ้าง ?”
เพราะในช่วงวิกฤติ หน้าที่ของแบรนด์ที่ดี ควรจะช่วยแก้ปัญหาหรือมอบอะไรบางอย่างให้กับสังคมในวันที่สังคมต้องการ มากกว่าการมุ่งขายของเพียงอย่างเดียว
โดยเอพี ตระหนักว่าคำจำกัดความของคำว่า “ความสุข” ในวันนี้ของผู้คนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แล้วแบรนด์จะส่งมอบ ความสุขเหล่านั้นให้ผู้บริโภคได้อย่างไร
ซึ่งเอพี เชื่อว่า ความสุขของคุณ ไม่จำเป็นจะต้องทำตามบรรทัดฐาน แบบฉบับในอดีต
ความสุขในวันนี้ ควรเป็นความสุขที่คุณสร้างคำจำกัดความขึ้นมาเอง
และเพื่อต่อยอดพันธกิจ EMPOWER LIVING
ทางเอพี จึงประกาศคำมั่นสัญญา หรือ Brand Promise ครั้งแรกในรอบ 10 ปี
“ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้”
เพื่อเป็นการสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ในระยะยาวของเอพี
ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้สร้างและจัดหา Solution ที่เกื้อหนุนให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ดีในแบบที่ต้องการด้วยตนเอง
ภายใต้คำมั่น “ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้” เอพีจะดำเนินกลยุทธ์ 3 มิติหลัก เพื่อสร้างชีวิตดี ๆ ให้กับลูกค้าและลูกบ้าน
1) HAPPINESS HAS NO BLUEPRINTS : วิธีสร้างแบรนด์สินค้าที่ไม่ยึดติดกับบรรทัดฐานในอดีต
ความสุขไม่จำเป็นต้องมีแบบฉบับที่ตายตัว เช่นเดียวกับวิธีการออกแบบและสร้างบ้านของเอพี ที่ไม่ยึดติดกับแบบฉบับในอดีต
เอพีมีแบรนด์ในเครือให้เลือกกว่า 16 แบรนด์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และความสุขอันหลากหลายรูปแบบของลูกบ้านที่ไม่เหมือนกัน
2) INNOVATION FROM YOU FOR YOU : การสร้างนวัตกรรมไม่ได้มาจากการคิดเอง แต่มาจากสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ
การสร้างนวัตกรรม ไม่ได้หมายถึงแค่ เทคโนโลยี แต่รวมถึงนวัตกรรมอะไรก็ตาม ที่ทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น
ซึ่งเอพีได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน มีกระบวนการคิดตามหลัก Design Thinking
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของลูกบ้านอย่างแท้จริง
3) COMMUNITY OF THE FUTURE : การสร้างสังคมที่กว้างใหญ่ไปกว่ารอบรั้วเอพี
เอพี มองตัวเองไม่ใช่แค่คนสร้างและขายบ้าน แต่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม
สิ่งหนึ่งที่เอพีอยากมอบให้สังคม คือการทำแคมเปญที่ให้ประโยชน์นอกเหนือจากรั้วลูกบ้านของเอพี
อย่างเช่น AP Unusual Football Field ต้นแบบสนามฟุตบอลแนวคิด ที่ทำให้ชุมชนคลองเตย
ซึ่งนำพื้นที่ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมและไม่ได้ใช้แล้ว มาทำเป็นสนามฟุตบอล
สรุปแล้ว “ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้” นอกจากทำให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจในความหมายของพันธกิจ EMPOWER LIVING ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้ว
ยังสร้างภาพจดจำว่าเอพี เป็นแบรนด์ที่ช่วยเอ็มพาวเวอร์ ให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เลือกเองได้ นั่นเอง
ศึกษาและทำความเข้าใจ Brand Promise ของเอพีให้ลึกซึ้ง และกลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนเอพีให้เติบโตต่อไป อย่างละเอียด ได้ที่นี่
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.