จากประสบการณ์ 5 ปี ในการพัฒนาคนในองค์กรของ SCB Academy สู่บทบาท Change Facilitator ให้กับโลกธุรกิจ

จากประสบการณ์ 5 ปี ในการพัฒนาคนในองค์กรของ SCB Academy สู่บทบาท Change Facilitator ให้กับโลกธุรกิจ

9 มิ.ย. 2022
Pain Point ในเรื่องการพัฒนาคน หรือการ Reskill - Upskill ในอดีต คือ การที่ไม่สามารถพัฒนาคนได้ในปริมาณมาก ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น
ดังนั้น SCB Academy จึงเป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบ Pain Point เหล่านี้
จุดเริ่มต้นของ SCB Academy เกิดขึ้นตอนที่ธนาคารเริ่มทำ Digital Transformation เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เนื่องจาก ซีอีโอเชื่อว่ายุคดิจิทัลจะส่งผลกระทบต่อพนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะงานบางส่วนจะหายไป
ดังนั้น การ Reskill - Upskill ให้กับพนักงาน เพื่อให้พวกเขามีทักษะและความรู้ใหม่ ๆ สามารถเปลี่ยนจากสายงานเดิมไปทำงานอื่นภายในองค์กรได้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำ
นอกจากการพัฒนาพนักงานภายในองค์กรแล้ว เราก็ยังต่อยอดการพัฒนาไปให้กับบุคคลภายนอกอีกด้วย ความสำเร็จเล็ก ๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาของ SCB Academy คือ การเปิดหลักสูตร Data Analytics for Upskilling โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
โดยมีผู้สนใจสมัครรวมทั้งสิ้น 5,000 คน ในเวลาเพียง 3 สัปดาห์ และมีการคัดเลือกให้เหลือ 3,000 คน
หลังจากได้ลงเรียนในหลักสูตร ผลปรากฏว่ามีคนจบหลักสูตรจริงทั้งหมด 1,500 คน โดยสามารถเรียนจบภายในระยะเวลา 4 เดือน
จากตัวเลขคนจบหลักสูตร นับว่าเป็นตัวเลขที่สูง เพราะจากข้อมูลสถิติโลกระบุว่า หลักสูตร Self-learning โดยส่วนมากแล้ว คนจะเรียนและจบหลักสูตรไม่ถึง 12% เท่านั้น
ซึ่งความสำเร็จนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ในเบื้องต้นว่า รูปแบบการเรียนรู้ของ SCB Academy และประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกมา 3-4 ปี สามารถสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ ที่ทำให้คนจบมามีทักษะได้จริงในปริมาณมาก ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่ประเทศต้องการ
อีกหลักสูตร คือ Coding the Future ที่เราทำงานร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะของตัวเอง เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน
อย่างไรก็ตาม การรับรู้ของคนทั่วไป อาจมองว่า SCB Academy เป็นสถาบันการศึกษา แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy กล่าวเพิ่มเติมว่า
“เราพยายามสื่อสารกับคนในทีมอยู่เสมอว่า เป้าหมายที่เราอยากเห็น ไม่ใช่การที่คนเรียนจบ หรือแค่ได้ทักษะและความรู้ใหม่
สิ่งที่อยากเห็น คือ รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป หมายถึง คนในองค์กรได้นำทักษะหรือความสามารถใหม่ ๆ ไปใช้จริง แล้วเกิดประโยชน์ หรือเกิดเป็น Business Impact”
ดังนั้น ภาพที่ SCB Academy มองตัวเอง และเป้าหมายที่เรากำลังจะไป คือ SCB Academy ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษา หรือคนทำโปรแกรม
แต่เป็น “Change Facilitator” หรือ “คนที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีการทำงาน ทักษะ หรือความสามารถใหม่ ๆ ที่จะไปตอบโจทย์กับโลกธุรกิจในปัจจุบัน
หรือแม้แต่สิ่งที่ SCB Academy ทำให้กับคนภายนอก ก็คือการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร รวมถึงในประเทศและสังคมด้วยเช่นกัน
โดยเป้าหมายสูงสุดที่อยากเห็น คือ การเข้าไปช่วยสร้างงาน สร้างโอกาสให้กับคนในประเทศ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศได้ ทั้งในแง่ของปริมาณและความรวดเร็ว
สำหรับรางวัล HR Innovation Award 2021 ที่ SCB Academy ได้รับ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า
การหารูปแบบการพัฒนาคน เพื่อ Reskill - Upskill หรือโมเดลที่สามารถสร้างคนที่มีทักษะ
เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้ ทั้งในแง่ของปริมาณ (Scale) และประสิทธิภาพ (Effective) นั้นมาถูกทาง
และในอนาคต ก็สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ เพื่อต่อยอดไปสู่ในระดับสังคมและประเทศ
ที่สำคัญคือ การที่องค์กรจะพัฒนาไปสู่การเป็น Learning Organization ที่พนักงานทุกคนมีความสุขในการพัฒนาตัวเอง ไม่ได้มองว่าเป็นภาระ และมองว่าการพัฒนาตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของงาน
วัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญมาก ๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
สิ่งสำคัญ คือ ซีอีโอจะต้องเห็นความสำคัญและเชื่อว่าการพัฒนาคนมีประโยชน์กับองค์กร
ซึ่งต้องยอมรับว่าหลาย ๆ ครั้ง การที่องค์กรให้ความสำคัญกับผลงาน (Performance) มากกว่า การพัฒนาทักษะ (Reskill - Upskill) องค์กรจะอยู่รอดแค่ในระยะสั้น
แต่ถ้าองค์กรไหนเชื่อในเรื่องของความยั่งยืนในระยะยาว การให้ความสำคัญกับผลงาน และการพัฒนาทักษะ ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน
การพัฒนาทักษะ จึงเป็นสิ่งที่ SCB Academy โฟกัส
ดังนั้น จากพนักงานทั้งหมด 20,000 คน ภายในปี 2023 SCB Academy จะผลักดันให้มีพนักงานที่เป็น Data Champion หรือคนที่สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล, สามารถสร้างหรือดู Dashboard, นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจหรือวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างน้อย 15% (แต่คาดว่า น่าจะทำได้ถึง 40-50%)
จากประสบการณ์ 5 ปี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการ Reskill - Upskill คนในองค์กร สู่การต่อยอดการพัฒนาคนร่วมกับองค์กร สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานภายในประเทศที่กำลังขาดแคลน
รวมถึงการลองผิดลองถูกจนค้นพบโมเดลในการพัฒนาคน ที่ทำให้ได้รางวัล HR Innovation Award 2021
สิ่งเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่า ในอนาคต SCB Academy พร้อมจะพัฒนาไปเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและสังคมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้อย่างแน่นอน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.