ครั้งแรกของบัญชีออมทรัพย์ ที่คุ้มครอง 7 โรคมะเร็งของผู้หญิง แบบ เจอ จ่าย จบ สูงสุด 2 ล้านบาท

ครั้งแรกของบัญชีออมทรัพย์ ที่คุ้มครอง 7 โรคมะเร็งของผู้หญิง แบบ เจอ จ่าย จบ สูงสุด 2 ล้านบาท

28 ก.ค. 2022
“มะเร็งเต้านม” คือ มะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย
โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก พบว่า มีผู้หญิงไทยที่เพิ่งตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากถึง 22,158 ราย
หรือเฉลี่ยแล้ว จะพบผู้หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมากถึง 60 คนต่อวันเลยทีเดียว
ในปีเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมกว่า 8,266 ราย
หรือเฉลี่ยแล้ว จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมราว 3 คนต่อวัน
เรียกได้ว่ามะเร็งเต้านม เป็นหนึ่งในภัยร้ายที่ผู้หญิงไทยหลาย ๆ คนอาจต้องเผชิญ..
ปัจจุบัน ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า สาเหตุของโรคที่แท้จริงคืออะไร
เป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น พันธุกรรม, กระบวนการในร่างกายที่ผิดปกติ, ปัจจัยทางพฤติกรรม, สารเคมี เช่น ฮอร์โมนในร่างกาย และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัยสำคัญ และไม่สามารถควบคุมได้ นั่นก็คือ เพศ และอายุ
โดยเพศหญิง จะตรวจพบโรคมะเร็งเต้านมได้มากกว่าเพศชาย และสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป
ซึ่งยิ่งมีอายุเยอะขึ้น อัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
สรุปแล้ว เมื่อไม่สามารถลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ จากปัจจัยที่ไม่สามารถกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงได้
ทางเดียวที่จะป้องกันได้ก็คือ ต้องทำการคัดกรองเพื่อค้นหา วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรก ๆ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
พอเป็นแบบนี้ หลาย ๆ คนอาจจะเลือกซื้อประกัน เพื่อให้คุ้มครองทั้งค่าใช้จ่าย และค่ารักษาต่าง ๆ
แต่ติดตรงที่ บางครั้งอาจมีความยุ่งยาก ที่ต้องคอยจ่ายเบี้ยประกันรายเดือนหรือรายปี
ความยุ่งยากเหล่านี้จะหมดไปด้วย บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้
ครั้งแรกของบัญชีออมทรัพย์ ที่คุ้มครองโรคมะเร็งแบบ เจอ-จ่าย-จบ
แค่ฝากเงินก็รับฟรีประกัน 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะ คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท*
โดย 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงที่ว่านี้ ครอบคลุมทั้ง
- โรคมะเร็งเต้านม
- โรคมะเร็งรังไข่
- โรคมะเร็งมดลูก
- โรคมะเร็งปีกมดลูก
- โรคมะเร็งปากมดลูก
- โรคมะเร็งช่องคลอด
- โรคมะเร็งปากช่องคลอด
แล้ว บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ เหมาะกับใครบ้าง ?
ต้องบอกว่า ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสต้องเผชิญกับโรคมะเร็งในกลุ่มดังกล่าว
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ จึงกำหนดให้ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี สามารถเปิดบัญชีได้
โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญเพียงข้อเดียวคือ แม้จะไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องมีสุขภาพดี ไม่เคยเป็นโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด รวมถึงไม่เคยมีประวัติทางการแพทย์มาก่อน
เพียงแค่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ และฝากเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ก็รับความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงทุกระยะเมื่อตรวจพบ แบบเจอ จ่าย จบ คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
เริ่มต้นความคุ้มครองหลังระยะรอคอย 90 วันหลังจากวันที่เปิดบัญชี
เมื่อตรวจพบ 7 มะเร็งที่ครอบคลุม จะคำนวณวงเงินคุ้มครองอย่างไร ?
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ จะให้ความคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ก่อนเดือนที่จะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นโรคมะเร็ง
วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
เช่น สมมติว่า ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และระบุว่าเป็นโรคมะเร็งในเดือนกรกฎาคม ปี 2565
ในการคำนวณเงินคุ้มครอง ธนาคารจะนำยอดเงินฝาก 3 เดือนก่อนหน้า มาหาค่าเฉลี่ย ได้แก่
เดือนเมษายน ปี 2565 มียอดเงินฝาก 100,000 บาท
เดือนพฤษภาคม ปี 2565 มียอดเงินฝาก 100,000 บาท
เดือนมิถุนายน ปี 2565 มียอดเงินฝาก 100,000 บาท
สรุป ยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 100,000 บาท
ซึ่งเงินคุ้มครอง จะได้รับเงิน 2 เท่าของเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือนดังกล่าว
เท่ากับว่า จะได้รับเงินคุ้มครอง 200,000 บาท
ซึ่งถ้าให้นิยามเงินคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในผู้หญิง ของบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้
ก็คือ ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับความคุ้มครองสูง นั่นเอง..
อย่างไรก็ดี บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ จะสิ้นสุดความคุ้มครองลงเมื่อ
- ผู้ฝาก มีอายุครบ 65 ปี
- บัญชีถูกปิด
- ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
- มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว
- ผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย
เพราะผู้หญิงทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งได้
จึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่งกับ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้
พิเศษ ! เปิดบัญชีวันนี้ รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท*
เพียงกรอกข้อมูลจองสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 - 31 ส.ค. 65
และเปิดบัญชี ณ สาขาของธนาคาร ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ให้ข้อมูล
โดยสามารถกรอกข้อมูลจองสิทธิ์ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  https://forms.uobthailand.com/eservices/savings/lady-account.html?s_cid=marketthink
*รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หมายเหตุ:
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน โดยผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกัน รับประกันโดย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.