ออราเคิล ประกาศเปิดตัว Oracle Fusion Sales ชูประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการขาย ขับเคลื่อนด้วยระบบเอไอ

ออราเคิล ประกาศเปิดตัว Oracle Fusion Sales ชูประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการขาย ขับเคลื่อนด้วยระบบเอไอ

2 ส.ค. 2022
ออราเคิล ประกาศเปิดตัว Oracle Fusion Sales แอปพลิเคชั่นระบบอัตโนมัติเพื่อการขายรุ่นใหม่ ช่วยเพิ่มโอกาสการขายที่เป็นไปได้มากขึ้นและมอบคำแนะนำให้ผู้ขายสามารถปิดดีลได้เร็วขึ้น โดย Oracle Fusion Sales เป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ขั้นสูง โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) ขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยจะมอบคำเชิญชวน การเสนอขาย และคำแนะนำขั้นตอนการทำงานแก่ผู้ขายแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขาย ยกระดับขีดความสามารถ ช่วยปิดดีลการขาย และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้า
ผลการสำรวจครั้งล่าสุดที่ดำเนินการโดย Beagle Research Group บริษัทนักวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า โดยความร่วมมือกับ ออราเคิล พบว่าผู้ขายเกือบ 1 ใน 3 ต้องประสบความลำบากอย่างมากในการปิดดีลการขายและทำให้ได้ตามยอด งานศึกษาครั้งนี้ในหัวข้อ “Does Your CRM Leave Money on the Table” ได้เน้นย้ำถึงความยากลำบากที่ผู้ขายต้องพบเจอ ทั้งการที่ลูกค้าหยุดซื้อสินค้าหรือบริการและขั้นตอนการขายที่โบราณเกินไป ในทางกลับกัน กลุ่มผู้ขายก็สังเกตเห็นว่าพวกเขามีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นและเชื่อใจปัญญาประดิษฐ์ให้รับผิดชอบงานที่สำคัญมากขึ้น ทั้งการกำหนดลีด (70%) การจัดลำดับดีล (60%) และการติดตามความคืบหน้าของการเสนอดีล (80%)
“ระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแบบดั้งเดิมถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นเครืองมือการบันทึกสำหรับการวางแผนและการคาดการณ์เพื่อให้ผู้ขายสามาถขายสินค้าได้มากขึ้น ผลก็คือ ผู้ขายต้องเสียเวลานานหลายชั่วโมงในการป้อนและการบริหารจัดการข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การขายหยุดชะงัก” ร็อบ ทาร์กอฟฟ์ รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงาน Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) กล่าว “ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปีด้านข้อมูลและความเชี่ยวชาญในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ เราได้ทุ่มเทเพื่อสร้างยุคสมัยใหม่แห่งระบบ CRM ซึ่งนั่นก็คือ Oracle Fusion Sales ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของมนุษย์ในงานระดับ B2B เพื่อให้ผู้ขายสามารถปิดดีลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
“ระบบ CRM แบบดั้งเดิมถูกออกแบบให้เป็นระบบบันทึกสำหรับการวางแผนและการคาดการณ์ เทียบกับเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถขายได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ขายจึงใช้เวลานานในการป้อนข้อมูลและการดูแลระบบที่ทำให้ประสิทธิภาพการขายลดลง” นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าว “ตลาดการค้าในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทั้งรูปแบบการทำธุรกิจ การแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมีเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่าง Oracle Fusion Sales จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพฝ่ายขายขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น”
Oracle Fusion Sales มอบขีดความสามารถมากมายแก่ผู้ขาย ได้แก่
แนะนำการทำงานทีละขั้นตอน: ผู้ขายสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถด้วยคำแนะนำการทำงานทีละขั้นตอน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า สร้างโอกาสทางการขาย และปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกพื้นฐานที่อ้างอิงแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถตั้งค่าจากเทมแพลตสำเร็จรูปของผู้นำตลาดในแต่ละอุตสาหกรรมหรือสามารถปรับตั้งค่าเองได้
โอกาสการสนทนากับลูกค้าที่มีแนวโน้มซื้อ: ผู้ขายสามารถทำให้ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติและการเปลี่ยนข้อมูลลีดทางการตลาดให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจได้แบบอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับ Oracle Fusion Marketing ซึ่งระบบ Fusion Sales จะสร้างลีดที่เหมาะสมและส่งต่อไปยังผู้ขายเพื่อติดตามการดำเนินงานต่อ
การสร้างคำเชิญชวนและข้อเสนออัตโนมัติ: ผู้ขายจะได้รับตัวอย่างคำเชิญชวน ข้อเสนอ และตารางการทำงานเริ่มต้นได้แบบอัตโนมัติเมื่อระบบสร้างโอกาสการขายขึ้น โดยคำเชิญชวนจะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติตลอดกระบวนการขายเมื่อดีลนั้นมีความคืบหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานประวัติข้อมูลที่มีทั้งประวัติการดีลที่สำเร็จไปแล้ว รูปแบบอุตสาหกรรมของลูกค้า และลักษณะของบัญชีลูกค้าอื่น ๆ
การแนะนำเนื้อหาที่ชาญฉลาด: ผู้ขายจะได้รับเนื้อหาการตลาดที่ใช้ได้ผลจริงโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ส่งเสริมการขาย จึงช่วยให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อประหยัดเวลาได้ในขั้นตอนการขาย ระบบจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและคำตอบที่เหมาะสมต่อคำถามที่ถูกถามบ่อยให้กับผู้ขายโดยตรง
บริการ Digital Sales Rooms: ผู้ขายสามารถยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อผ่านการปรับแต่งไมโครไซต์เฉพาะบุคคล ด้วยแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างคำเชิญชวน เนื้อหาอ้างอิง และรายละเอียดของการประชุมผ่าน Zoom ที่ผ่านมาหรือกำลังจะจัดขึ้น จะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เมื่อผู้ซื้อใช้ Digital Sales Rooms ฝ่ายขายจะสามารถจับสัญญาณการซื้อและการมีส่วนร่วมของลูกค้ารูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะมอบข้อมูลเชิงลึก สนับสนุนการฝึกอบรมภายในและการจัดเตรียมเอกสารที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมความสำเร็จในการปิดดีลในอนาคต
ระบบอัจฉริยะเพื่อการสร้างรายได้ขั้นสูง: ผู้บริหารที่รับผิดชอบฝ่ายขายจะสามารถเข้าถึงข้อมูลแนวโน้มธุรกิจ สังเกตพบความผิดปกติ ตลอดจนการตรวจสอบอัตราการตอบสนองของลูกค้าและประสิทธิภาพของฝ่ายขายได้อย่างง่ายดายด้วย Oracle Fusion CX Analytics โดยระบบ Fusion Sales จะมอบการแสดงผลข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจนับตั้งแต่ยอดขาย การตลาด บริการ การเงิน และฝ่ายบุคคล โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากฝ่ายไอที
ความคิดเห็นของลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจที่ได้สัมผัส Oracle Fusion Sales
“CRM คือเครื่องมือที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราจำหน่ายอุปกรณ์และโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและมีราคาสูงใน 180 ประเทศทั่วโลก ในอดีตเราเคยต้องเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายขายจากหลาย ๆ แอปพลิเคชั่นทั้งสเปรดชี้ตเอ็กเซลและกระดาษโน้ตต่าง ๆ กันเอง ซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเลย” ซาแมนธาร์ โมห์ รองประธานบริษัท ฝ่ายขาย Ricoh กล่าว “Oracle Fusion Sales ช่วยให้ผู้ขายได้รับข้อมูลจากประสบการณ์ที่ใช้ได้ผลจริง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบริหารเวลาได้ดีขึ้น เพิ่มผลสำเร็จในการปิดดีลการขาย และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น เพื่อใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว”
“ลูกค้าของเรามักมองหาแนวทางใหม่เพื่อการเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงและความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ซื้ออยู่เสมอ Oracle Fusion Sales ช่วยแก้ปัญหาสำคัญในการขายแบบ B2B ได้ด้วยโครงสร้างการทำงานที่คิดค้นมาสำหรับมนุษย์ซึ่งไร้ข้อจำกัดเรื่องพรหมแดน สามารถปรับแต่งได้ และให้ผลลัพธ์ที่โดดเด่น” แอนเดรีย ซีซารินี หัวหน้ากลุ่มธุรกิจออราเคิล ภูมิภาคยุโรป แห่งแอคเซนเจอร์ กล่าว “หลังจากการร่วมมือเป็นพันธมิตรกันมานานกว่า 30 ปี วันนี้ แอคเซนเจอร์และออราเคิล ได้นำเสนอประสิทธิภาพแห่งนวัตกรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอันไร้คู่แข่งให้แก่ลูกค้าของทั้งสองบริษัทได้เป็นผลสำเร็จ”
ผู้สนใจสามารถรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมใน Oracle Live ได้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ลิงก์นี้
Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Fusion Cloud Applications Suite ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากฝ่ายโฆษณา การตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกแง่มุม ท่านสามารถก้าวหน้ากว่าระบบ CRM ในอดีตได้ด้วยการเรียนรู้แนวทางการใช้ Oracle Advertising and CX เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและเสริสร้างความภักดีต่อแบรนด์
Tag:Oracle
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.