SCB 10X แต่งตั้งคุณ “มุขยา พานิช” ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย MIT และ Harvard ให้ดำรงตำแหน่ง CEO

SCB 10X แต่งตั้งคุณ “มุขยา พานิช” ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย MIT และ Harvard ให้ดำรงตำแหน่ง CEO

4 ส.ค. 2022
SCB 10X บริษัทภายใต้กลุ่ม SCBX ประกาศแต่งตั้งคุณมุขยา (ใต้) พานิช ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
เพื่อรับภารกิจสำคัญในการเป็นหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และนำพา SCB 10X ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนร่วมสร้าง (Venture Builder) และการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งคุณมุขยา จะยังคงดำรงตำแหน่ง Chief Venture and Investment Officer ใน SCB 10X เช่นเดิม ควบคู่ไปกับกับตำแหน่ง CEO
ทั้งนี้ คุณมุขยา (ใต้) พานิช เข้าร่วมงานกับ SCB 10X ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรในปี 2563 ในตำแหน่ง Chief Venture and Investment Officer ก่อนได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่ง CEO ควบคู่ไปกับ Chief Venture and Investment Officer
โดยตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับ SCB 10X คุณมุขยาได้บริหารทีม Venture Capital จนทำให้ SCB 10X ได้รับรางวัลและการจัดอันดับจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ได้แก่
-อันดับที่ 2 ของกลุ่ม Global CVC ที่ลงทุนในสตาร์ตอัปด้าน Fintech และอันดับที่ 8 จาก CVC ทั่วโลก จากรายงาน “CB Insights State of Fintech Global 2021” ซึ่งสำรวจและจัดอันดับโดย CB Insights
-รางวัล Top Female Decision Makers ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก DealStreetAsia
นับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่มากไปด้วยประสบการณ์ของคุณมุขยา
โดยก่อนร่วมงานกับ SCB 10X คุณมุขยามีประสบการณ์คร่ำหวอดในแวดวง Tech Startup และการลงทุนด้านเทคโนโลยีกับบริษัทชั้นนำระดับโลก ใน Silicon Valley, นิวยอร์ก และสิงคโปร์ กว่า 20 ปี
อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี ทั้งบริษัทเอกชน และบริษัทมหาชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor), ฮาร์ดแวร์ (Hardware), ซอฟต์แวร์ (Software), อินเทอร์เน็ตและสื่อ (Internet/Media) รวมถึงด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics), ฟินเทค (FinTech) และบล็อกเชน (Blockchain)
ด้านการศึกษา คุณมุขยามีประวัติการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารธุรกิจ ได้รับทุน King's Scholarship จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเกียรตินิยม ด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย MIT
และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ซึ่งโครงสร้างบริหารจัดการใหม่นี้ ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ CEO คนเดิม จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท SCB 10X โดยจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กร
นอกจากนี้ยังได้เสริมทัพทีมผู้บริหารระดับสูง แต่งตั้งคุณไพลิน (พาย) วิชากูล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) เพื่อรับผิดชอบด้านการลงทุน (Portfolio and Venture Management) การวางกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) บุคคล และสื่อสารองค์กร (People & Branding) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management )
เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ และรองรับบริบทใหม่แห่งโลกการเงินอนาคต
ภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission”
SCB 10X มุ่งเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านการลงทุนในบริษัทเทคคอมพานี และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก (Venture Capital) รวมถึงการลงทุนร่วมสร้าง (Venture Building) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งโลกอนาคต ได้แก่ บล็อกเชน และ Disruptive Technology ที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น Metaverse, Web 3.0 และ Deep Tech
นอกจากนี้ SCB 10X ยังตั้งใจที่จะสนับสนุน และร่วมสร้างยูนิคอร์นให้เกิดขึ้น และร่วมผลักดันให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางคอมมูนิตีด้าน Disruptive Technology
SCB 10X พร้อมเดินหน้าขยายทีมเปิดรับ Talents ด้านการลงทุน และการร่วมสร้างหลายตำแหน่ง เพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ SCB 10X สามารถศึกษาละเอียดได้ที่ www.scb10x.com/careers
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.