วัน แบงค็อก จับมือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันคัดเลือกผู้ชนะ การแข่งขัน One Bangkok Urban Furniture Competition 2022

วัน แบงค็อก จับมือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันคัดเลือกผู้ชนะ การแข่งขัน One Bangkok Urban Furniture Competition 2022

4 ส.ค. 2022
คุณวรวรรต ศรีสอ้าน (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจากนิสิต นักศึกษา จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ที่ชนะการแข่งขันโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ภายใต้โจทย์การออกแบบ “Seatscape & Beyond”  การประกวดงานออกแบบและสร้างสรรค์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมือง (Urban Furniture) ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโครงการ วัน แบงค็อก โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณวรรณพร พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด หม่อมหลวงภาวินี สันติศิริ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยธยาเทรด (93) จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ AYODHYA คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก คุณพิชิต วีรังคบุตร (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณพลอยพรรณ ธีรชัย (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณเดชา อรรจนานันท์ (ซ้ายสุด) นักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ วัน แบงค็อก อาคารพาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.