“สิงห์ เอสเตท” คิกออฟโครงการ “ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว” สร้างพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านตร.ม. ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2030 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

“สิงห์ เอสเตท” คิกออฟโครงการ “ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว” สร้างพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านตร.ม. ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2030 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

30 ส.ค. 2022
สิงห์ เอสเตท บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ลดการปล่อยคาร์บอน กำหนดแนวทางดำเนินการทำธุรกิจควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ผนึกพันธมิตร ทั้งสยามคูโบต้า ไทยคม คิกออฟโครงการ “ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว” ตั้งเป้าสร้างพื้นที่ป่ามากกว่า 1 ล้านตร.ม. ในจังหวัดเชียงราย
นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว” ได้ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอนครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ สร้างความเชื่อมโยงระบบนิเวศให้มีความสมดุลย์ คำนึงถึงผลกระทบห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินธุรกิจทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยวางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด จึงได้เริ่มโครงการปลูกป่าครอบคลุมใน 3 พื้นที่ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ได้แก่ ป่าต้นน้ำ ที่ จ.เชียงราย, ป่าในเมือง กรุงเทพมหานคร และป่าชายเลนที่เกาะพีพี จ.กระบี่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศ ที่ปัจจุบันส่งผลกระทบมากมายต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัจจัยหลักมากจากการปล่อยคาร์บอน หรือ ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ สู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง
โครงการ “ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว” นำร่องโครงการปลูกป่าแห่งแรก ที่ จ.เชียงราย บนพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านตร.ม. พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่า โดยนำเทคโนโลยีล่าสุดของไทยคมมาใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตและปริมาณการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ ส่วนบริษัท สยามคูโบต้า นำนวัตกรรมเพิ่มปริมาณปลูกป่ารวดเร็วยิ่งขึ้น มุ่งเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดความเป็นกลางของคาร์บอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น Carbon Neutrality ปี 2030
ด้าน นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย กล่าวว่า พื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตจังหวัดภาคเหนือ มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศในประเทศ เนื่องจากพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ รวมทั้งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ โดยพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย  ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างสูง เกิดความเกื้อกูลกันและมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ดังนั้นการที่เราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่คนในจังหวัดเชียงรายที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ แต่ทุกชีวิตบนโลกนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์นี้ไปด้วย สำหรับสิงห์ปาร์ค เชียงราย พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่จะช่วยกันทำสิ่งดีๆ ขึ้น ไม่ใช่แค่จังหวัดเชียงราย แต่เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกๆ คน
สำหรับโครงการปลูกป่าด้วยปลายนิ้วของสิงห์เอสเตท ตั้งเป้าที่จะสร้างพื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น 1 ล้านตร.ม. ซึ่งกล้าไม้ที่จะปลูกประกอบไปด้วยต้นไม้ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 3 ประเภท คือ ต้นไม้ยืนต้น , ต้นไม้ใช้สอย และ ต้นไม้ที่สามารถบริโภคได้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและความหลากหลายทางพันธุ์พืชอีกด้วย
ทั้งนี้ โครงการปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว จะขยายต่อสู่ป่ากลางน้ำ ซึ่งเป็นป่าในเมือง พื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร ต่อด้วยป่าปลายน้ำ หรือป่าชายเลนที่เกาะพีพี จ.กระบี่ โดยตั้งเป้าโครงการระยะยาว 10 ปี ที่จะมีการติดตาม ตรวจวัด และประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด รวมถึงการจัดแคมเปญต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกควบคู่กันไป กับแคมเปญ “ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างร่มเงา กักฝุ่นมลพิษ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มอากาศสะอาด และช่วยลดภาวะโลกร้อนต่อไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.