All Cafe ประกาศขึ้นราคาทุกเมนู 5 บาท เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้น มีผล 24 กันยายนนี้

All Cafe ประกาศขึ้นราคาทุกเมนู 5 บาท เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้น มีผล 24 กันยายนนี้

5 ก.ย. 2022
All Cafe ร้านกาแฟที่หลาย ๆ คนรู้จักกันดี เพราะตั้งอยู่ภายในร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven จึงเข้าถึงง่าย และมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ
อย่างไรก็ดี ล่าสุด All Cafe ได้ติดป้ายประกาศขึ้นราคา โดยระบุว่า
“7-Eleven ขอเรียนถึงความจำเป็นในการปรับราคาเครื่องดื่ม All Cafe ขึ้น
จากราคาเดิม ในอัตรา 5 บาท ทุกรายการ (ยกเว้นกลุ่มท็อปปิง)
เนื่องด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไว้”
โดยประกาศการปรับขึ้นราคานี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนนี้ เป็นต้นไป
ยกตัวอย่างเช่น เมนูร้อน อย่าง อเมริกาโน, เอสเปรสโซ, คัปปุชชีโน, ลัตเต และมอคา
จากเดิมที่มีราคา 25 บาท ปรับเป็น 30 บาท
ส่วนเมนูเย็นขนาด 22 ออนซ์ ที่ส่วนใหญ่มีราคา 40 บาท ปรับเป็น 45 บาทเช่นกัน
น่าสนใจว่า แม้แต่ All Cafe ที่อาจมีต้นทุนต่ำกว่าร้านกาแฟทั่ว ๆ ไป
เพราะอาจจะไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ ไปจนถึงอาจใช้วัตถุดิบอื่น ๆ ที่เป็นของบริษัทในเครือ
แต่ท้ายที่สุด ก็ต้องปรับขึ้นราคาขึ้นเช่นกัน..
โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา อินทนิล (Inthanin) ก็เพิ่งปรับขึ้นราคาเครื่องดื่ม
ซึ่งระบุเหตุผลว่า ต้นทุนวัตถุดิบหลักหลายรายการ ปรับตัวสูงขึ้น
จึงต้องปรับขึ้นราคา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินธุรกิจ นั่นเอง
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.