กสิกรไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region  ชูกลยุทธ์บริหารคน สร้าง “Possibility to Make an Impact”

กสิกรไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region ชูกลยุทธ์บริหารคน สร้าง “Possibility to Make an Impact”

23 ก.ย. 2022
ธนาคารกสิกรไทยคว้ารางวัลใหญ่จาก HR Asia ทั้ง HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region และกวาดอีก 10 รางวัลจากเวที HR Excellence Awards 2022 Thailand ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระดับสากล ผ่านการสร้างและเปิดโอกาสให้บุคลากรศักยภาพได้ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จใหม่ๆ “Possibility to Make an Impact” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและมุ่งสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน  
นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งที่จะเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า  รวมทั้งพัฒนาธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การมีทีมงานที่มีคุณภาพมาร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่แก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ธนาคารจึงต้องพัฒนาให้ธนาคารเป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่คนอยากร่วมงานด้วย และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
ล่าสุดธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียจาก HR Asia ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย โดยหลักเกณฑ์พิจารณาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่ และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม 
นางสาวศันสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารเชื่อว่าเพื่อให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมทำงานด้วยที่สุดได้นั้น ต้องเริ่มจากการทำให้บุคลากรศักยภาพเห็นว่าที่กสิกรไทยมีโอกาสใหม่ๆ มากมายทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ที่จะได้แสดงฝีมือ ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เก่งขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีโอกาสได้ทำงานกับหัวหน้าและทีมงานที่ดี มีความสามารถ 
โดยที่ผ่านมาธนาคารมีโครงการยุทธศาสตร์และนวัตกรรมจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้พนักงานรุ่นใหม่ได้มาลองทำงานด้วยกัน อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และทักษะเพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ของธนาคารผ่าน KBank Academy ควบคู่ไปกับการสร้างรูปแบบการทำงานเพื่อตอบโจทย์การผสมผสานการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงาน (Work that FITS) ให้ลงตัวมากขึ้น โดยการผสมผสานรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ที่ออกแบบร่วมกับหัวหน้า เพื่อให้พนักงานบริหารชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น และยังสามารถส่งมอบผลงานและดูแลความปลอดภัยในการทำงานได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงโดยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเดินไปด้วยกัน รู้สึกว่างานของพวกเขามีความหมาย และได้รับรางวัล ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยและ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เพิ่งได้รับรางวัล HR Excellence Awards 2022 Thailand จัดโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ด้วยความโดดเด่นของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ ผ่านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้นำที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการดูแลพนักงานในในช่วงโควิด-19 ตลอดจนการส่งเสริมใส่ใจให้พนักงานมีการทำงานอย่างมีคุณภาพ  และมี well being ที่ดี รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ 
1.Overall HREA Winner ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการคัดเลือก ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล 
2.HR Leader of the Year ระดับโกลด์ มอบให้แก่คุณศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในการเป็นผู้นำที่มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น สามารถสร้าง Impact ให้กับองค์กร รวมถึงการดูแล Well being พนักงาน 
3.Excellence in HR Change Management ระดับโกลด์ ด้วยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบ Agile ให้กับพนักงานพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 
4.Excellence in Workforce Flexibility ระดับโกลด์ ในการส่งเสริมให้พนักงานได้รับความยืดหยุ่นในการทำงานภายใต้การทำงานแบบ Hybrid (Hybrid Working Mode) ผ่านโครงการ Work That FITS 
5.Excellence in Work-Life Harmony ระดับบรอนซ์ ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานมีสมดุลชีวิตและการทำงาน ภายใต้มิติการดูแล Well-being สุขภาพกาย สุขภาพใจ และการเงิน รวมถึงผลักดันให้เกิด Effective Meeting เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลงานและชีวิตได้ดีขึ้น 
6.Excellence in Leadership Development ระดับบรอนซ์ เป็นการพัฒนาผู้นำของธนาคารตาม Leadership Values เพื่อให้ผู้นำมีความพร้อมในการนำพาองค์กรและทีมงานไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ 
7.Employer of the Year ระดับบรอนซ์ ในการผลักดันให้ธนาคารเป็น best place to work, learn and lead 
นอกจากนี้ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่   
8.Excellence in Employer Branding ระดับโกลด์ 2 ปีซ้อน รางวัลสำหรับองค์กรที่สร้างสรรค์ภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักในมุมกว้างเพื่อดึงดูดและ Top Talent 
9.Excellence in Workforce Mobility ระดับโกลด์ รางวัลสำหรับองค์กรที่จัดเตรียมโซลูชันเพื่อรองรับชีวิตการทำงานแบบ Work From Anywhere แบบครบวงจร 
10.Excellence in Employee Engagement ระดับซิลเว่อร์ รางวัลสำหรับองค์กรที่นำเสียงของพนักงานมารังสรรค์เป็นโปรแกรม Engagement ยอดเยี่ยม เพราะ Culture ของเราคือการให้ความสำคัญกับคน 
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.