บัตร Easy Pass เตรียมถูกเก็บ “ค่ารักษาบัตร” เดือนละ 25 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ กรณีไม่ใช้บัตรเกิน 1 ปี

บัตร Easy Pass เตรียมถูกเก็บ “ค่ารักษาบัตร” เดือนละ 25 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ กรณีไม่ใช้บัตรเกิน 1 ปี

24 ก.ย. 2022
Easy Pass บัตรที่ออกโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเอาไว้ใช้ในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
โดยผู้ถือบัตรเพียงเปิดบัญชี และเติมเงินเพื่อเป็นเงินสำรองค่าผ่านทางล่วงหน้า
ก็สามารถขับผ่านไปในช่อง Easy Pass ได้ทันที สะดวก ไม่ต้องต่อแถวช่องเก็บเงินสด
ทำให้ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ดังนั้น บัตร Easy Pass จึงกลายเป็นมาไอเท็มประจำตัวของใครหลาย ๆ คน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass พ.ศ. 2565
โดยระบุว่า..
“ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ และส่งมอบบัตร Easy Pass พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการ
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษ หรือ หยุดการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass
ส่งผลให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass”
สำหรับการเเก็บค่าธรรมเนียม จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป..
และจะเรียกเก็บกับผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ
โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ในเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือ ในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass
ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยหักเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ทุกเดือน
นอกจากนี้ เมื่อจำนวนเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ของผู้ใช้บริการ ถูกหักค่าธรรมเนียม จนไม่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass
บัญชีดังกล่าวของผู้ใช้บริการ จะถูกปิดและยุติการใช้งานบัตร Easy Pass ทันที..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.