YourNextU เผยกลยุทธ์ 5Cs ยกระดับการเป็น “ศูนย์รวมวิชาชีวิต” พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “รักนะตัวเอง”

YourNextU เผยกลยุทธ์ 5Cs ยกระดับการเป็น “ศูนย์รวมวิชาชีวิต” พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “รักนะตัวเอง”

21 พ.ย. 2022
เมื่อ “วิชาชีวิต” เป็นเรื่องสำคัญ แต่ที่โรงเรียนกลับไม่มีสอน
เพราะการเรียนในตำรา ไม่ได้สอนให้เราเก่งในชีวิตจริง
ดังนั้น เราต้องมี “วิชาชีวิต” หรือ Soft Skills ในการเข้าใจคน เข้าใจงาน สื่อสารเป็น รู้จักปรับมุมมองและหลักคิด
เพื่อให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ และประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้
จากช่องว่างตรงนี้เอง ทำให้ YourNextU มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมวิชาชีวิตครบวงจร ที่ช่วยพัฒนาคน ให้ก้าวทันโลกของการทำงาน และการใช้ชีวิต
รวมถึงเพื่อให้คนเหล่านั้น นำสกิลไปพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไป
โดยคุณ บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ YourNextU by SEAC ได้เปิดใจว่า
ภายหลังการเข้าร่วมงานกับ SEAC พบว่า ปัจจุบันคนไทยยังให้ความสำคัญกับการศึกษาหรือพัฒนาตัวเองน้อยมาก และมองว่าเป็นเรื่อง “น่าเบื่อ”
YourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต จึงต้องการเดินหน้าปลุกกระแสสังคมไทย ให้ทุกภาคส่วนหันมาสนใจ และช่วยกันสร้างแรงกระเพื่อมให้คนไทยเห็นคุณค่า และให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะมันคือ “ปัจจัยที่ 5 ของชีวิต”
โดยเฉพาะทักษะวิชาชีวิต หรือ Soft Skills ที่ช่วยส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองทั้งในที่ทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน
ซึ่งจากผลการสำรวจพนักงานของประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 750 คน โดย Wonderlic พบว่า
97% ของพนักงานเห็นด้วยว่า Soft Skills มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อมูลจาก Deloitte Insights เผยว่า 92% ขององค์กรเห็นว่า Soft Skills มีความสำคัญเทียบเท่าหรือมากกว่า Hard Skills
ในขณะที่ Stanford Research Center, Harvard University และมูลนิธิคาร์เนกี
รายงานว่า 85% ของความสำเร็จในการทำงานมาจาก Soft Skill และ People Skill ที่ดีเยี่ยม
และ 15% มาจาก Technical Skills
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า Soft Skill มีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนมากขึ้น
“เราจึงวางภารกิจสำคัญของการขยายเครือข่ายชุมชนคนรักการเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น
ด้วยเป้าหมายหมายหลักของปี 2565 กับการเพิ่มจำนวนสมาชิกสะสมรวม 70,000 คนในสิ้นปีนี้”
สำหรับช่วงเวลา 3 เดือนนับจากการรีแบรนด์สู่ YourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต
YourNextU ประสบความสำเร็จจากสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทดลองทำ และเรียนรู้ภายใต้ทิศทางธุรกิจใหม่ในหลายด้าน
เริ่มตั้งแต่การปรับโครงสร้างผู้บริหารและทีมงาน ในตำแหน่งงานใหม่ ๆ
เพื่อร่วมภารกิจปรับเปลี่ยนประสบการณ์และนิยามใหม่ของการเรียนรู้
การหาวิธีการสร้างรายได้ด้วยกลยุทธ์การขายแบบใหม่
จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการขายแบบแพ็กเกจเหมาจ่าย (Subscription) อย่างเดียว มาเป็นการขายแบบรายวิชา
เพียงวิชาละ 999 บาท (จากราคาปกติ 3,900 บาท) เลือกเรียนได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือเรียนสด Online ผ่าน Zoom หรือเรียนสด On-Site แบบเจอตัว ประสบการณ์แบบเฉพาะจาก YourNextU ที่ตึก FYI Center
การสร้างความแตกต่างใหม่ ๆ ในการผ่านความร่วมมือกับ Creative Talk เพื่อร่วมออกแบบการจัดงาน Soft Skills Bootcamp#1 โดยหวังผลสร้างคอมมูนิตีสังคมการเรียนรู้เรื่อง Soft skills กับกลุ่มเป้าหมาย
ตลอดจนมองหาวิธีการสร้างสรรค์และประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยการสนับสนุนละครเวทีในรูปแบบ Immersive Theatre เรื่อง “nowhereland: THE EDEN”
และจัดกิจกรรม CSR ในรูปแบบของกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ “Iconic Women Alliance (IWA) by SEAC” เพื่อให้ผู้หญิงธรรมดา ได้มีโอกาสที่จะเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ส่วนกลยุทธ์หลังจากนี้ของ YourNextU เพื่อให้เดินไปถึงเป้าหมาย และขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ คือหลัก 5Cs
Contextualize : มุ่งออกแบบหลักสูตรและสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้หลอมรวมเข้าไปในชีวิตคนอย่างไร้รอยต่อ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills
อีกทั้งยังปรับให้สอดคล้องเข้ากับชีวิตของคนไทยทุกช่วงวัย ด้วยเนื้อหาจากสถาบันที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมาก
Collaboration : สรรหาพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อมาเป็น “Friends of YourNextU” โดยร่วมมือกับเพื่อนร่วมทางที่มีแนวคิด ความเชื่อ และความสนใจเดียวกัน ที่ต้องการจะยกระดับการศึกษาให้กับผู้คนในประเทศไทย (Inspire)
พร้อมร่วมสร้างสรรค์เส้นทางการเรียนรู้อย่างในรูปแบบใหม่ ๆ ไม่สิ้นสุดไปด้วยกัน (Design)
เพื่อขยายขอบค่ายของชุมชนคนรักการเรียนรู้ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ที่กว้างขึ้น (Expand)
โดยล่าสุด ประกาศเปิดตัว ครูลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์ เจ้าของสถาบันสอนภาษาและดีเจที่หลายคนรู้จัก ที่จะเข้าร่วมผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นหลักไปที่ Gen Z ร่วมสร้างคอมมูนิตี้ รวมถึงให้ข้อมูลอินไซด์ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรพิเศษที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
Creativity : นำไอเดียความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ
เช่น การเรียนรู้แบบ Game-based learning ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ SEAC โดยผสมผสานความสนุกของการเล่นเกม เข้าไปในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก เข้าถึงง่าย และนำไปใช้ได้จริง
Continuity : ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครบวงจร กับรูปแบบการเรียนรู้ในแบบ 4 Line Learning ที่ครอบคลุมทั้งแบบ
ONLINE เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอ
INLINE เรียนสดแบบกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ เจอกันแบบตัวเป็น ๆ
BEELINE เรียนรู้จากเพื่อน ผ่านกิจกรรม YourNextU Community
และ FRONTLINE เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
Community : ส่งเสริมให้เกิดสังคมการเรียนรู้ ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่จำกัดอยู่เพียงในกลุ่มแวดวงคนทำงาน พนักงานองค์กรหรือบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร แต่ขยายวงกว้างจนเกิดเป็น ”ชุมชนของคนรักการเรียนรู้”
และจากกลยุทธ์ดังกล่าว YourNextU ได้เปิดตัวแคมเปญ “รักนะตัวเอง” ที่ต้องการชวนคนไทย มามอบของขวัญด้วยการมอบความรู้และการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงความรักและคำขอบคุณให้แก่ให้ “ตัวเอง” “คนรอบตัว” หรือแม้แต่ในมุมบริษัท ก็สามารถมอบให้พนักงานได้
พร้อมจับมือกับศิลปินนักเล่าเรื่องแห่งยุคสมัย 3 คน ได้แก่
-SOMMARKZ นักสร้างคอนเทนต์ผ่านโซเชียลแพล็ตฟอร์มกับคำคมบาดใจ
-Tum Ulit นักวาดการ์ตูนที่เล่าเรื่องด้วยภาพล้วน ๆ ไม่มีคำผสม
-กตัญญู สว่างศรี นักเล่าเรื่องบนเวทีในรูปแบบ Stand Up Comedy
ที่จะมาร่วมสื่อสารนิยามของการรักตัวเองในบริบทต่าง ๆ ผ่านการเล่าเรื่องในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น
พร้อมกันนี้ ยังจัดชุดของขวัญชุดใหญ่ ด้วยชุดการเรียนรู้ในแบบต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่คนไทยรับเทศกาลปีใหม่
1) รักตัวเอง
สำหรับลูกค้าบุคคล ซื้อแพ็กเกจเรียนได้ไม่จำกัด (Full Access) 6 เดือน แถม 6 เดือน
ในราคาพิเศษ 9,000 บาท จาก 12,000 บาท (ระยะเวลาโปรโมชัน ถึง 31 ธันวาคม 2565)
2) รักคนที่เรารัก
สำหรับลูกค้าบุคคล ซื้อให้ลูกค้าบุคคลท่านอื่น ด้วยแพ็กเกจเรียนได้ไม่จำกัด (Full Access) 6 เดือน แถม 6 เดือน
ในราคาพิเศษ 9,000 บาท จาก 12,000 บาท (ระยะเวลาโปรโมชัน ถึง 31 ธันวาคม 2565)
3) รักคนที่ทำงานให้เรา
สำหรับลูกค้าองค์กร ซื้อแพ็กเกจเรียนสดผ่านซูม (Virtual) หรือแพ็กเกจเรียนได้ไม่จำกัด (Full Access) จำนวน 100 users ขึ้นไป รับฟรีแบบประเมินบุคลิกภาพ Psytech พร้อม Report สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ YNU ทุกคน
รวมถึง Psytech Team Analysis Report วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ภาพรวมขององค์กร อีก 1 ฉบับ
หรือซื้อแพ็กเกจเรียนสดผ่านซูม (Virtual) หรือแพ็กเกจเรียนได้ไม่จำกัด (Full Access) จำนวน 50 Users ขึ้นไป รับฟรีแบบประเมินบุคลิกภาพ Psytech พร้อม Report สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ YourNextU ทุกคน (ระยะเวลาโปรโมชัน ถึง 31 มกราคม 2566)
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.