เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป คว้ารางวัลระดับเอเชีย ACES Awards 2022 ในสาขา Industry Champions of the Year

เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป คว้ารางวัลระดับเอเชีย ACES Awards 2022 ในสาขา Industry Champions of the Year

22 พ.ย. 2022
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) รับรางวัลระดับนานาชาติจากเวที “The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2022” (ACES) สาขา Industry Champions of the Year จาก MORS Group ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรธุรกิจและบุคคลในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ โดดเด่นในด้านการให้บริการ และประสบความสำเร็จในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมทั่วเอเชีย
ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group Co., Ltd) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ซีอาร์จี มุ่งมั่นที่การให้บริการอาหารอร่อยและมีคุณภาพ พร้อมประสบการณ์ที่น่าจดจำแก่ลูกค้า โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วโลกที่ต่างต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบยาวนานต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่สร้างความกดดันและเป็นตัวเร่งให้ต้องปรับตัว ความท้าทายดังกล่าวนี้ ทำให้ ซีอาร์จี ต้องปรับกลยุทธ์และแผนงานต่าง ๆ เพื่อเร่งสร้างธุรกิจให้กลับคืนมาให้มากที่สุด” 
ด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การบริหารจัดการต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปพร้อมกับการเร่งขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายใหม่ ๆ ทั้งในช่องทางเดลิเวอรี่ และออนไลน์, นำระบบ POS มาเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้า สร้างอีโคซิสเทมให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง เพื่อต่อยอดการขยายร้านอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า และการให้บริการเดลิเวอรี่ 
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าสร้างสรรค์และนำเสนอแบรนด์ร้านอาหารแนวใหม่และธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้ประกอบการร้านอาหารเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพมาขยายธุรกิจ โดยใช้จุดแข็งทั้ง 2 ฝ่ายสร้างการเติบโตไปด้วยกัน หรือเกิด Win-Win strategy และด้านการเปิดตัวแบรนด์ที่เป็น Virtual Brand รับยุคนิวนอร์มอล ขณะเดียวกัน ก็พัฒนาโมเดลใหม่ ๆ อาทิ Mobile Box Model ในสถานีบริการน้ำมัน และมินิคีย์ออส (Mini Kiosk) ต่อจากโมเดลร้านเดลโก้ (Delco) เพื่อการขยายสาขาที่คล่องตัว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในสถานที่และแหล่งชุมชนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าขยายโมเดล ไฮบริด คลาวด์ คิทเช่น (Hybrid Cloud Kitchen) และ คลาวด์ คิทเช่น (Cloud Kitchen) รองรับการบริการในรูปแบบเดลิเวอรี่  เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด โดยมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด 
ทั้งหมดนี้ เราดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแล “พนักงาน” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับองค์กร เราจึงต้องทำให้พนักงาน “อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุข” และ “เติบโตไปด้วยกัน” ด้วยการให้ความสำคัญกับการให้คุณค่ากับพนักงาน การสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม และให้โอกาสคนที่หลากหลาย พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารบุคลากร โดยนำระบบ Smart Learning มาช่วย Upskill และ Reskill ให้พนักงานมีทักษะ และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร รวมถึงการวัดผลความสำเร็จในการดูแลพนักงานด้วย Engagement Survey อย่างเป็นระบบ เพื่อสำรวจความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรแบบรายปี อีกทั้งยังพัฒนา Line@NooYim ระบบการรับสมัครงานออนไลน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลองค์กรจ้างงานคนพิการดีเยี่ยม 7 ปีซ้อน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัล HR Innovation Award เป็นต้น
“รางวัล ACES อันทรงเกียรติ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของ ซีอาร์จี ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสังคม บนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ซึ่งรางวัลดังกล่าว จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อนำพาองค์กรของเราให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป” คุณณัฐกล่าวในตอนท้าย 
#####
เกี่ยวกับเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group: CRG) หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Industry) ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 มีเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศ โดยปัจจุบันซีอาร์จีในฐานะผู้รับสิทธิ (Franchisee) ที่มีความชำนาญ ประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 40 ปี ในการบริหาร และจัดการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) มีแบรนด์ธุรกิจร้านอาหารที่หลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกประเภทอาหาร 
แบรนด์ในกลุ่มซีอาร์จี 18 แบรนด์ ประกอบด้วย มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut), เคเอฟซี (KFC), อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s), เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch), ชาบูตง ราเมน (Chabuton), โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery), ไทยเทอเรส (Thai Terrace), โยชิโนยะ (Yoshinoya), โอโตยะ(Ootoya), เทนยะ (Tenya), คัตสึยะ (Katsuya), อร่อยดี (Aroi Dee), เกาลูน (Kowlune), สลัดแฟคทอรี่ (Salad Factory), บราวน์  (Brown), อาริกาโตะ (Arigato) ส้มตำนัว (Somtam Nua) และ ชินคันเซ็น ซูชิ (Shinkanzen Sushi) พร้อมบริการเดลิเวอรี่อร่อยได้ทุกร้านผ่านโมบายล์แอพพลิเคชั่น “FOODHUNT” และ โทร 1312
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.