สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดงาน Stop Violence Against Women and Girls เชิญชวนคนไทยรวมพลังร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดงาน Stop Violence Against Women and Girls เชิญชวนคนไทยรวมพลังร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

6 ธ.ค. 2022
สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 1  จัดงาน “Stop Violence Against Women and Girls” รวมพลังคณะกรรมการ สมาชิก ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยมี จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1, พจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ ประธานจัดงาน รวมทั้งคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารีย์, ชวาลี โอสถานุเคราะห์, , คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, สุวิมล มหากิจศิริ, ลาวัลย์ กันชาติ, เกรซ มหาดำรงค์กุล, จณิสตา จรูญสมิทธิ์, ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา, สุริยน ศรีอรทัยกุล, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, กรณ์ ณรงค์เดช, อัครรัฐ วรรณรัตน์ และชาลินี กิติยากร ณ อยุธยา ร่วมงาน
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 กล่าวว่า “เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” และในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” และเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ซอนต้าสากลที่ที่ให้บริการด้านสาธารณกุศลและมุ่งยกระดับของสถานภาพสตรี ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก 67 ประเทศทั่วโลก และมีการจัดกิจกรรม Zonta Stop Says No เป็นประจำทุกปี
“สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ซึ่งเป็นสโมสรซอนต้าแห่งแรกในประเทศไทยที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ที่มุ่งเน้นปรับปรุงสถานภาพสตรีไทยในทางกฎหมาย เศรษฐกิจ การศึกษา อนามัย และอาชีพ ตลอดจนครอบคลุมการช่วยเหลือและส่งเสริมสตรีในหลากหลายด้าน  รวมทั้งมุ่งหวังให้สังคมได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดต่อเด็ก และสตรีในครอบครัว และในสังคมในทุกรูปแบบ จึงจัดงาน “Stop Violence Against Women and Girls” และนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึง การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี”
พจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ ประธานจัดงาน กล่าวว่า “งานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายที่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี นับเป็นปัญหาระดับชาติที่เราทุกคนต่างต้องร่วมมือร่วมใจรณรงค์ให้คนในสังคมใส่ใจปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนให้ความสำคัญในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุด
ธีรภัทร์ สัจจกุล นักร้องและนักแสดงชื่อดัง กล่าวว่า “ผมในฐานะที่เป็นคุณพ่อ ทุกครั้งที่เห็นข่าวทำร้ายร่างกายและจิตใจของเด็ก ก็จะรู้สึกหดหู่ใจ และกับบทบาทในละครที่เพิ่งจบไป ลูกสาวคนโตสองคนก็เจอกับเหตุการณ์ที่เกือบจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ จึงค่อนข้างอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ เมื่อเพื่อนสนิทคือตุ๊ก อุษณีย์ ติดต่อมาว่า จะจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี อยากให้ผมมาร่วมงานนี้ ผมจึงตอบรับทันที เพราะคิดว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก และทั้งที่มีหลายหน่วยงานออกมาร่วมกันรณรงค์ แต่กลับยังเห็นข่าวการทำร้ายร่างกายและจิตใจ
ของผู้ที่อ่อนแอกว่าทั้งในครอบครัว และในสังคมอยู่เสมอ ดังนั้นหากสามารถเป็นหนึ่งเสียงในการออกมาเรียกร้องและเชิญชวนให้คนหันมาสนใจปัญหานี้ เกิดการบอกต่อ เกิดการร่วมแรงร่วมใจที่กว้างขึ้น ผู้ที่อ่อนแอกว่าก็จะมีกำลังใจ และเห็นว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ มีทั้งกฏหมาย มีทั้งหน่วยงานที่พร้อมจะรับฟัง และหาหนทางในการแก้ปัญหาเพื่อที่ผู้ถูกกระทำจะไม่ต้องพบกับเหตุการณ์เลวร้ายตลอดไป”
มลลิกา เรืองกฤตยา เจ้าของและดีไซเนอร์แบรนด์ KLOSET กล่าวว่า “ทันทีที่พี่ตุ๊ก อุษณีย์ นายกสโมสรฯ ติดต่อว่า อยากได้สินค้าที่ออกแบบเพื่อจัดจำหน่ายหารายได้สำหรับทำกิจกรรมยุติความรุนแรง ก็ไม่ลังเลเลยค่ะ โดยส่วนตัวแก้มเป็นคนชอบการทำบุญอยู่แล้ว และจะมีความสุขและอิ่มเอมใจมากขึ้น หากมีโอกาสได้นำอาชีพที่ตัวเองรักไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกแบบสินค้าการกุศลให้เป็นที่ต้องการของทุกท่าน ไม่ว่าจะสำหรับซื้อใช้เอง หรือซื้อเป็นของขวัญ เช่นเดียวกับสินค้าที่ออกแบบมาเพื่องานนี้ แก้มเชื่อว่า เราทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกซึ่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในรูปแบบต่างๆ สำหรับแก้ม ในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์ ถึงแม้จะต้องการให้ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญ แต่ก็ต้องเป็นสินค้าที่ได้เอาไปใช้จริง
“แก้มจึงเลือกออกแบบกระเป๋า ซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และเลือกใช้สีส้มเป็นสีหลัก เพราะสีส้มนอกจากจะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงพลังบวกแล้ว ยังเป็นสีที่แสดงออกถึงความเข้มแข็ง ส่วนลายก็เลือกออกแบบโดยนึกถึงพลังงานดีๆ ที่อยากส่งออกไปสู่สายตาผู้พบเห็น เป็นลายที่แสดงถึงการจับมือกัน กอดกัน และมีการสกรีนข้อความ end the violence ลงไปบนกระเป๋า ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นการส่งต่อความรู้สึกว่า เรากำลังต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ที่พบเห็น ดังนั้นผู้ที่ใช้กระเป๋าใบนี้ จะเป็นหนึ่งในพลังเสียงสำคัญให้กับผู้หญิงและเด็กบนโลกใบนี้ค่ะ”
ดร.อุษณีย์ กล่าวเสริมว่า “สำหรับสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษที่ออกแบบโดยคุณแก้ม KLOSET จะผลิตเพียง 500 ชิ้นเท่านั้น และวางจำหน่ายที่ร้านโดนัท คริสปี้ ครีม ทุกสาขา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสถานภาพของเด็กและสตรีในสังคมให้อยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น
“ในท้ายที่สุดนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ให้เกียรติร่วมงาน คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล และ คุณธีรภัทร์ สัจจกุล ที่สละเวลามาช่วยงานโดยไม่รับค่าตัว คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ที่ส่งทีม 411 เอ็นเตอร์เทนเม้นมาเนรมิตงานนี้ให้สมบูรณ์ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงพลังกันอย่างมากมาย”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.