ซีอาร์จี จับมือ ซีอาร์จีไอ คว้ารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม” เนื่องในวันคนพิการสากล ปี 2565

ซีอาร์จี จับมือ ซีอาร์จีไอ คว้ารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม” เนื่องในวันคนพิการสากล ปี 2565

20 ธ.ค. 2022
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) และบริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด (CRGI) คว้ารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม” เนื่องในวันคนพิการสากล ปี 2565 ซึ่งจัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลแก่ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเยี่ยม” โดย CRG และ CRGI เป็น 2 องค์กรใน 43 องค์กรที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม
โดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่อง 8 ปีติดต่อกัน และ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน
ซึ่งรางวัลดังกล่าวตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งสังคม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีงานทำแก่คนพิการ สร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณธวัช ทองอินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัล พร้อมการออกบูธนิทรรศการจำลองปฏิบัติงานของพนักงานผู้พิการ แบรนด์ Mister Donut และมอบผลิตภัณฑ์โดนัทสร้างสุขจำนวน 500 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ  ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.