ยูนิโคล่ ประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอริซึ่ม

ยูนิโคล่ ประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอริซึ่ม

22 ธ.ค. 2022
ยูนิโคล่ ประเทศไทย สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อพลังแห่งเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือสังคม นับตั้งแต่ปี 2563 ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้ส่งมอบหน้ากากทางการแพทย์และหน้ากากผ้า แอริซึ่มมากกว่า 550,000 ชิ้นให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ
เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร.วากากุวะ โยชิทาเกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มร. ฟูจิอิ คิโยฟูสะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอริซึ่มจำนวน 36,818 แพ็ค (มูลค่า 5,287,999.39 บาท) เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
หน้ากากผ้าแอริซึ่มจะถูกส่งมอบให้กับเด็กๆ ที่มีความต้องการ เพื่อลดความเสี่ยงจากกการติดเชื้อโควิด-19 ผ่าน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยที่ทำหน้าที่ช่วยปกป้องเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ยูนิโคล่ยังคงสานต่อพลังแห่งเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน และน่าอยู่ยิ่งขึ้น
Tag:UNIQLO
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.