เซ็นทรัล รีเทล ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ตอกย้ำ Brand Belief ที่เชื่อว่าการสร้างคน คือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ใช้กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ตอกย้ำ Brand Belief ที่เชื่อว่าการสร้างคน คือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน

23 ธ.ค. 2022
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เดินหน้าตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความสุขส่งท้ายปีกับแคมเปญประจำปี เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Happiness Forward 

โดยปีนี้ใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ Equality Marketing เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคม ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค (Customer Engagement) ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอสั้น ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเก่งของเด็กไทยผู้มีความฝัน

และเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเป็นตัวกลางที่จะช่วยสร้างฝันของเยาวชนไทยให้เป็นจริง โดยจับมือร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เชิญชวนคนไทยร่วมส่งต่อความสุข และสมทบทุน มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย เพื่อสร้าง ‘คน’ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความตั้งใจของเซ็นทรัล รีเทล ในการมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมไปกับการสร้างความเท่าเทียมและสนับสนุนความหลากหลายในสังคมตามแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Green & Sustainable Retail ในด้าน Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่ จึงได้ริเริ่มกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ Equality Marketing เปิดตัวโครงการ ‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการส่งต่อความสุข (Happiness Forward) 

โดยการมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้ทำตามความฝัน เพราะเรามีเด็กเก่งๆ อีกมากมายทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพและทักษะความสามารถสูง แต่ยังขาดโอกาสและการส่งเสริมให้ไปถึงการแข่งขันในเวทีระดับสากล ทาง CRC จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายและทำฝันของเด็กไทยให้เป็นจริง เราได้คัดเลือกเด็ก gifted  4 คน ที่มีพรสวรรค์แตกต่างกัน มาเป็นตัวแทนของเด็กไทยที่มีความสามารถผ่านเรื่องราวในคลิปวีดีโอสั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมาย พร้อมทั้งจับมือร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

และช่วยเหลือนักเรียนยากจนแต่ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 3 ล้านคน ใน 3 ปี ด้วยการเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันสมทบทุน มอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคน

และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เซ็นทรัล รีเทล ที่เชื่อว่า การสร้างคน คือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอ “Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด” ได้ที่ Facebook Central Retail และร่วมสมทบทุนให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ ผ่านการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ทุกการบริจาคผ่านการสแกน QR จะได้สิทธิลดหย่อนเข้าระบบของทางสรรพากรอัตโนมัติ)
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.