“เอพี” ต้นแบบความสำเร็จนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้างระบบ BIM อย่างครบวงจรในเมืองไทย เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่ “กฟผ.”

“เอพี” ต้นแบบความสำเร็จนวัตกรรมการออกแบบก่อสร้างระบบ BIM อย่างครบวงจรในเมืองไทย เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่ “กฟผ.”

19 ม.ค. 2023
บมจ. เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมการออกแบบและการก่อสร้างด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling) อย่างครบวงจรรายแรกของประเทศ จัดงาน “AP - BIM Best Practice Sharing” เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ AP BIM ECOSYSTEM แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
โดยความพิเศษนอกจากการแลกเปลี่ยน BIM Roadmap วิถีใหม่ของการทำงานร่วมกัน ยกระดับคุณภาพบุคลากรภายใน และพันธมิตรทางธุรกิจฯ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 25 บริษัทแล้ว ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานจริงภายใต้กระบวนการ BIM ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการตึกสูงเครือเอพี “ทุกกระบวนการ” ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง และการส่งมอบที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักอาศัย รวมทั้งสิ้น 14 โครงการคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง มูลค่า 65,700 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ.
โดยมีนายวิทการ จันทวิมล(ขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ ให้การต้อนรับ นางทิพวัลย์ อรุณมาศ(ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ. ร่วมด้วย                      ผศ.ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร (กลาง) หัวหน้ามาตรฐาน สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารณ เอพี ไทยแลนด์ สำนักงานใหญ่
เอพี ไทยแลนด์ เชื่อมั่นว่าหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรคือ การนำทุกมิติของการดำเนินงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลแบบองค์รวม รวมถึงการมุ่งสร้าง Fundamental ยกระดับมาตรฐานใหม่แก่วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยการนำBIM (Building Information Modeling) มาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
เอพีได้ริเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นรายแรกๆ ของวงการรวมถึงการไม่หยุดนิ่งที่จะถ่ายทอด องค์ความรู้และความชำนาญจากการทำงานจริง ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับสังคม ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้
“เอพี ไทยแลนด์ - ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.