Microsoft ทุ่มเงิน 3 แสนล้านบาท ลงทุนเพิ่มใน OpenAI บริษัทผู้อยู่เบื้องหลัง ChatGPT

Microsoft ทุ่มเงิน 3 แสนล้านบาท ลงทุนเพิ่มใน OpenAI บริษัทผู้อยู่เบื้องหลัง ChatGPT

24 ม.ค. 2023
Microsoft ประกาศลงทุนเพิ่ม “หลายพันล้าน” ดอลลาร์สหรัฐ ในบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ อย่าง ChatGPT
แม้การประกาศอย่างเป็นทางการจาก Microsoft จะไม่ได้ระบุว่าจะลงทุนใน OpenAI เพิ่ม ด้วยจำนวนเงินเท่าใด
แต่จากการรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศหลาย ๆ แห่ง คาดการณ์ว่า Microsoft ลงทุนใน OpenAI อีกกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 328,000 ล้านบาท) เลยทีเดียว..
การลงทุนใน OpenAI ในครั้งนี้ ของ Microsoft นับว่าเป็นการลงทุนในระยะที่ 3 แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Microsoft เคยลงทุนใน OpenAI ในปี 2019 และ 2021 ที่ผ่านมา
โดยการลงทุนใน OpenAI ในครั้งนี้ Microsoft จะเข้ามาช่วย ในการพัฒนาระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบ Cloud Computing ที่ใช้ในการประมวลผลเทคโนโลยี AI ของ OpenAI
พร้อมกับทำให้ Microsoft สามารถนำเทคโนโลยี AI ต่าง ๆ ของ OpenAI มาผนวกเข้ากับบริการของ Microsoft ได้ เช่น Microsoft’s Azure OpenAI Service ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของ OpenAI ได้โดยตรง ผ่านบริการของ Microsoft
นอกจากนี้ Microsoft ยังระบุด้วยว่า จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการระบบ Cloud ต่าง ๆ ที่ OpenAI ใช้ แต่เพียงผู้เดียว อีกด้วย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ OpenAI เคยพัฒนาเทคโนโลยี AI มาแล้วหลากหลายรูปแบบ เช่นเทคโนโลยี AI ที่สามารถเล่นเกม แข่งขันกับมนุษย์ได้ รวมถึง AI ที่สามารถสร้างสรรค์ภาพวาด งานศิลปะ อย่าง DALL-E
แต่คนส่วนใหญ่เพิ่งมารู้จักกับ OpenAI เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว หลังจากเปิดตัว ChatGPT ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI ที่มีความสามารถทางด้านภาษา สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
จนมีคนนำ ChatGPT ไปใช้กันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การแต่งเพลง ช่วยทำการบ้าน เขียนรายงาน รวมถึงทำข้อสอบของหลักสูตร MBA ซึ่งส่วนใหญ่ พบว่า ChatGPT มีความสามารถในระดับ “ดีเยี่ยม” แทบทั้งสิ้น..
ซึ่งนั่น ก็ไม่น่าแปลกใจว่า ทำไม Microsoft จึงตัดสินใจทุ่มเงินจำนวนมหาศาล ในการลงทุนกับ OpenAI เพิ่มอีกหลายแสนล้านบาท
เพราะ Microsoft สามารถใช้ ChatGPT รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ OpenAI กำลังพัฒนา ในการต่อยอดบริการของตัวเองได้นั่นเอง
ก่อนหน้านี้ ก็เคยมีการรายงานมาแล้วว่า Microsoft เตรียมเพิ่มความสามารถของ ChatGPT ให้ Bing ซึ่งเป็น Search Engine ของ Microsoft ให้สู้กับ Google ได้อย่าง “สูสี” มากยิ่งขึ้น
จน Google เอง ถึงกับต้องเรียกประชุมด่วน เพื่อเตรียมหาทางรับมือ กับ ChatGPT และ OpenAI ที่นับวันจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.