Flash Express ขยายจุดรับฝากส่งพัสดุ 24 ชม. ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.พ. นี้

Flash Express ขยายจุดรับฝากส่งพัสดุ 24 ชม. ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.พ. นี้

31 ม.ค. 2023
หลังจากเมื่อเดือน ก.ย. 2022 ที่ผ่านมา Flash Express ได้จับมือกับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ให้บริการรับส่งพัสดุผ่าน 7-Eleven ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในเฟสแรกไป
โดยเฟสแรก เริ่มที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 5,000 สาขา (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และนครปฐม)
ล่าสุด Flash Express เดินหน้าขยายจุดบริการรับส่งพัสดุผ่าน 7-Eleven เฟส 2 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 10,000 สาขา
โดยการขยายจุดรับส่งพัสดุเฟส 2 นี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้แก่ผู้ใช้บริการ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าออนไลน์ ที่มีการช็อปปิงตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดความต้องการส่งพัสดุตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้บริโภค จึงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะส่งช่วงเช้า ช่วงกลางวัน
สำหรับค่าบริการจัดส่งพัสดุ เริ่มต้น 22 บาท ซึ่งช่วยลดภาระผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทำให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.