สิงห์ ออกกระป๋องฉลาก Limited Edition เนื่องในโอกาส ครบรอบ 90 ปี บุญรอดฯ

สิงห์ ออกกระป๋องฉลาก Limited Edition เนื่องในโอกาส ครบรอบ 90 ปี บุญรอดฯ

19 ก.พ. 2023
ไม่ใช่แบรนด์ใหม่ แต่คือฉลาก Limited Edition
โดยดีไซน์ของกระป๋อง ได้แรงบันดาลใจมาจากโลโก และการทำ Branding ของสิงห์ ที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค 
เริ่มต้นตั้งแต่โลโกสิงห์สีแดง ซึ่งเป็นโลโกสิงห์แบบแรก ที่มีการเริ่มใช้ใน ปี ค.ศ. 1934 
และถัดมาเป็นดีไซน์ ที่ได้มาจากการเปลี่ยนโลโกในรอบที่สอง สาม และครั้งล่าสุดใน ปี 2018 ตามลำดับ
การออกแบบของทั้ง 4 ลวดลาย สะท้อนการปรับเปลี่ยนในแต่ละยุค รวมถึงการเป็นแบรนด์ที่แข็งแรง อยู่มานาน 90 ปี และเป็น 90 ปี ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงคู่คนไทย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.