งานวิจัยพบ Gen Z ใช้เงินระมัดระวังมากขึ้น แต่ยังยอมจ่ายให้กับเรื่อง “ความยั่งยืน” และ “สุขภาพ”

งานวิจัยพบ Gen Z ใช้เงินระมัดระวังมากขึ้น แต่ยังยอมจ่ายให้กับเรื่อง “ความยั่งยืน” และ “สุขภาพ”

27 ก.พ. 2023
ล่าสุด Mintel บริษัทเชี่ยวชาญด้านข้อมูลตลาด ได้ออกงานวิจัยฉบับใหม่ เกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายของคนไทย Gen Z หรือ ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 10-25 ปี
โดยคนเจนนี้ เป็นตัวแทนของผู้บริโภคยุคใหม่ จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับแบรนด์และธุรกิจ ที่ต้องเข้าใจคนกลุ่มนี้ เพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ไว้ ตั้งแต่เนิ่น ๆ
Gen Z เป็นรุ่นที่พบเจอกับความเปลี่ยนแปลง ในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์โรคระบาด การเมือง เทคโนโลยี สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริบทเหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการให้คุณค่า และพฤติกรรมการใช้เงินทั้งสิ้น
ด้วยปัจจัยเหล่านี้เอง ทำให้คนไทยรุ่นใหม่ ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น 
โดยจากผลสำรวจพบว่า 3 ใน 4 เลือกที่จะเก็บออม สำรองไว้สำหรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มากกว่าที่จะการซื้อของ
กว่าพวกเขาจะตัดสินใจซื้อแต่ละครั้ง คน Gen Z  มีความรอบคอบในการใช้เงินมากขึ้น 
โดย 86% ของคน Gen Z อ่านรีวิว ก่อนตัดสินใจซื้อ และ 39% ตัดสินใจซื้อ เมื่อสินค้ามีความน่าเชื่อถือ
อย่างไรก็ตาม กว่าครึ่ง (53%) ของคน Gen Z กลับยอมใช้จ่ายไปกับสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพ 
และ 36% เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และดีต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั้น คน Gen Z ถึง 65% เลือกใช้เงินไปกับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ
นอกจากนี้ คน Gen Z ยังเลือกซื้อสินค้า ที่สะท้อนคุณค่าของพวกเขา ออกมาทางแบรนด์ 
โดยคน Gen Z กว่า 76% มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
แถม 25% ยอมจ่ายเงินมากขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และรักษ์โลกอีกด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ งานวิจัยของ Mintel บอกว่า สาเหตุมาจากความเครียดและความโดดเดี่ยว จึงทำให้คนไทย Gen Z ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ และการกินอยู่ที่ดี
ไม่สงสัยเลยว่าทำไม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน จึงเป็นสิ่งที่คน Gen Z ให้คุณค่า และนั่นทำให้พวกเขายอมจ่ายมากกว่า กับเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นั่นเอง
นอกจากนี้ ช่องทางออนไลน์ ยังคงเป็นช่องทางที่คน Gen Z เลือกใช้มากที่สุด โดย 65% เลือกที่จะซื้อของทางออนไลน์ มากกว่าออฟไลน์
แถม 64% เลือกที่จะเสพข้อมูลบนโซเลียลมีเดีย เพราะฉะนั้น แบรนด์สามารถใช้ช่องทางดิจิทัล เข้าถึงและเชื่อมกับคนไทยรุ่นใหม่ได้
Tag:Gen Z
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.