Microsoft Bing ทำลายสถิติ มีผู้ใช้เกิน 100 ล้านคนต่อวัน ด้วยพลังของ ChatGPT แต่ Google ยังทิ้งห่างอีกมาก

Microsoft Bing ทำลายสถิติ มีผู้ใช้เกิน 100 ล้านคนต่อวัน ด้วยพลังของ ChatGPT แต่ Google ยังทิ้งห่างอีกมาก

10 มี.ค. 2023
ที่ผ่านมา เชื่อว่าหลาย ๆ คน คงเคยได้ยินชื่อของ Bing ซึ่งเป็นบริการ Search Engine จาก Microsoft กันอยู่บ่อย ๆ แต่อาจยังไม่เคยลองใช้บริการ
เนื่องจาก Search Engine มียักษ์ใหญ่อย่าง Google ครองตลาดเกิน 90% ไปเป็นที่เรียบร้อย
แต่ล่าสุด ดูเหมือนว่า Bing จะกำลังเข้าสู่ยุค “ลืมตาอ้าปาก” ด้วยจำนวนผู้ใช้งานรายวันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งล่าสุดมาอยู่ที่ 100 ล้านคน ต่อวัน
เป็นผลจากกลยุทธ์ของ Microsoft ที่นำ ChatGPT ซึ่งเป็น AI ที่มีความสามารถทางด้านภาษา เข้ามาผนวกเป็นหนึ่งในความสามารถของ Bing
เพราะ Microsoft ยืนยันเองว่า จำนวนผู้ใช้งาน Bing เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 100 ล้านคนต่อวัน ในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ หลังเปิดตัวความสามารถของ ChatGPT ที่นำมาผนวกไว้กับ Bing
แต่เราคงไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงว่า ChatGPT ทำให้ Bing มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเท่าใด เพราะ Microsoft ไม่เคยรายงานตัวเลขจำนวนผู้ใช้งาน Bing อย่างเป็นทางการ ในช่วงก่อนหน้านี้
แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ Microsoft ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่ลงทะเบียน Bing Preview เพื่อใช้ความสามารถของ ChatGPT มีจำนวนหลายล้านคน
และ 1 ใน 3 ของผู้ลงทะเบียน Bing Preview นี้ เป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยใช้ Bing มาก่อนเลย
นั่นก็หมายความว่า Bing กำลังมีผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น เพราะ ChatGPT
นอกจากนี้ Microsoft ยังพบด้วยว่า ไม่ใช่แค่จำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่จำนวนการค้นหาของผู้ใช้งานก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ Microsoft เปิดเผยข้อมูลว่า Bing มีจำนวนผู้ใช้งานเกิน 100 ล้านคนต่อวัน เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า Bing ยังคงห่างไกลจาก Google เป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบัน Google มีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านคนต่อวัน
รวมถึง Microsoft ก็ยังยอมรับว่า Bing ยังมีจำนวนผู้ใช้งานไม่มาก แต่การที่ Bing มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น ก็เป็นเรื่องน่ายินดี..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.