โตชิบา ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์ “โตชิบา” ในประเทศไทย หลัง “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 5 แสนล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทญี่ปุ่น (Japan Industrial Partners – JIP)”

โตชิบา ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์ “โตชิบา” ในประเทศไทย หลัง “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 5 แสนล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทญี่ปุ่น (Japan Industrial Partners – JIP)”

27 มี.ค. 2023
ตามที่ได้มีรายงานข่าวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 จากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับข่าว “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน หรือ 5 แสนล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทญี่ปุ่น (Japan Industrial Partners – JIP)” บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับการดำเนินธุรกิจ และอนาคตของโตชิบา ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โครงสร้างธุรกิจ ภายใต้ โตชิบา คอร์ปอเรชัน
บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในอดีต ตั้งแต่ปี 2418 มีธุรกิจในเครือหลากหลาย อาทิ ธุรกิจด้านพลังงาน  ธุรกิจโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ธุรกิจการจัดเก็บข้อมูล  ธุรกิจด้านคอมมูนิตี้ โซลูชันธุรกิจด้านภาพและเสียงและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งจะจำหน่ายและให้บริการอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก  
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา Toshiba และ Midea ได้เซ็นสัญญาโอนหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Toshiba Lifestyle Products and Services (TLSC) จำนวน 80.1% ให้กับ Midea  
สำหรับการประกาศขายกิจการของโตชิบา คอร์ปอเรชัน ในเดือน มีนาคม 2566 นี้ ทาง JIP เป็นผู้เข้าซื้อกิจการทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่แบรนด์ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคยิ่งขึ้น
การขายกิจการของโตชิบา คอร์ปอเรชัน ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
การดำเนินธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์ “โตชิบา” ในประเทศไทย
ในประเทศไทย  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ถูกบริหารโดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด มาตั้งแต่สิงหาคม 2512 บริษัทฯ ยังคงยืนหยัดที่จะจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์โตชิบาตามปกติ และไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ TOSHIBA ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานญี่ปุ่น ดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพที่ผ่านการพัฒนา และทดสอบเป็นอย่างดี
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด มีแผนการพัฒนาและขยายไลน์สินค้าเพิ่มเติม รวมถึงจัดทำกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายเติบโตมาตลอด  นอกจากนี้ยังพัฒนางานบริการ ขยายศูนย์บริการและทำกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตคนไทย 
Midea Group ยังคงส่งเสริมและลงทุนต่อเนื่องในประเทศไทย  โดยยังบริหารโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์โตชิบา 2 โรงงานหลัก ได้แก่ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด (TTEI) และ บริษัท โตชิบา
คอนซูเมอร์ โปรดัคส์ จำกัด (TPT) ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องครัว และเครื่องใช้ในบ้าน ภายใต้มาตรฐานคุณภาพญี่ปุ่น สำหรับจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นฮับสำหรับส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก นอกจากนี้ ยังลงทุนเพิ่มในโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ไมเดีย เพื่อเป็นฮับสำหรับในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย 
บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าการดำเนินงานของธุรกิจ จะประสบความสำเร็จอันดียิ่งมิได้ หากขาดซึ่งการให้ความสนับสนุนจากท่านสื่อมวลชนทุกท่าน บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวต่อไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.