โออาร์ ตรวจเข้ม! เร่งดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดผู้ลักลอบบรรจุน้ำก๊าซหุงต้ม เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยจาก โออาร์อย่างแท้จริง

โออาร์ ตรวจเข้ม! เร่งดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดผู้ลักลอบบรรจุน้ำก๊าซหุงต้ม เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยจาก โออาร์อย่างแท้จริง

7 เม.ย. 2023
“ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของตลาดก๊าซหุงต้ม มุ่งรักษาผลประโยชน์ให้ผู้บริโภค ส่งทีมกฎหมายเร่งดำเนินการเอาผิดผู้ลักลอบบรรจุก๊าซและแอบอ้างใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึงครอบครองถัง “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโออาร์อย่างจริงจัง
นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ผู้ให้บริการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถังภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” เปิดเผยว่า ก๊าซหุงต้มนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมดูแลและกำหนดราคาจัดจำหน่ายโดยภาครัฐ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงราคาตลาดได้ ดังนั้นในฐานะผู้นำตลาดก๊าซหุงต้ม จึงมุ่งเน้นรักษามาตรฐานความปลอดภัยและปกป้องผลประโยชน์ให้ผู้บริโภคได้ใช้ ”ก๊าซหุงต้ม ปตท.” อย่างคุ้มค่าที่สุด
โออาร์ จึงร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายสอดส่องดูแลถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่ถูกใช้งานหมุนเวียนอยู่ในตลาดอยู่เสมอ และเร่งเอาผิดผู้ลักลอบนำถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ไปบรรจุน้ำก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  อาทิ ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำก๊าซที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะทำให้เกิดเขม่าควัน ไฟไม่แรง น้ำก๊าซหุงต้มที่ถูกบรรจุไม่เต็มตามน้ำหนักที่ระบุข้างถัง รวมถึงได้รับถังก๊าซที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอีกด้วย
นอกจากนี้ การลักลอบบรรจุก๊าซ ยังเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแบรนด์  “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ของโออาร์ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย “ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542” ตาม มาตรา 7, 66 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ประกอบ กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ.2564 ข้อ 6, 19(2)
การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำก๊าซและมาตรฐานความปลอดภัยของถังก๊าซทุกใบก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าถังก๊าซทุกใบจะถูกนำกลับมาซ่อมแซม ทดสอบความปลอดภัย และบรรจุน้ำก๊าซคุณภาพดี ไม่มีเขม่าควัน พร้อมปิดผนึกซีลทองรหัส 10 หลัก เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้ที่ผ่านการตรวสอบตามมาตรฐานของโออาร์เรียบร้อยแล้วอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคต้องการตรวจสอบว่าถังก๊าซที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นถัง “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” แท้ที่ได้รับการดูแลจากโออาร์จริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ร้านค้าตัวแทน “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ได้ทุกแห่ง โดยสามารถค้นหาร้านค้าตัวแทนฯ ใกล้บ้านได้เลยที่ www.pttlpgshops.com  หรือแจ้งเบาะแสการลักลอบบรรจุก๊าซหุงต้มได้ที่ 1365 Contact Center
Tag:OR
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.