Google กังวลหนัก เร่งพัฒนา AI Search Engine ตัวใหม่ หลัง Samsung อาจเซ็นสัญญาเลือกใช้ Bing แทน Google

Google กังวลหนัก เร่งพัฒนา AI Search Engine ตัวใหม่ หลัง Samsung อาจเซ็นสัญญาเลือกใช้ Bing แทน Google

17 เม.ย. 2023
ถ้าใครยังจำกันได้ เมื่อปีที่แล้ว เคยมีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศ ว่า Google เรียกประชุมด่วน ปรับแผนการพัฒนา AI ภายในบริษัทใหม่ หลังจากที่ ChatGPT ของ OpenAI แสดงความสามารถอันน่าทึ่ง จนดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลก
ล่าสุด มีการรายงานจากสำนักข่าว The New York Times ที่แสดงถึงความกังวลของ Google ต่อการพัฒนา Search Engine ตัวใหม่ ที่มี AI อยู่เบื้องหลังในการประมวลผล
หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลภายในบริษัทว่า Samsung อาจไม่ต่อสัญญา ในการเลือกใช้ Google เป็น Search Engine “พื้นฐาน” บนอุปกรณ์ของ Samsung
และอาจหันไปเซ็นสัญญากับ Microsoft เพื่อใช้ Bing เวอร์ชันใหม่ ที่มี ChatGPT อยู่เบื้องหลังแทน
ซึ่งหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง อาจทำให้ Google สูญเสียรายได้มากถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ราว 1 แสนล้านบาท) เลยทีเดียว
แถมในเร็ว ๆ นี้ สัญญาระหว่าง Google กับ Apple ที่เลือกใช้ Google เป็น Search Engine พื้นฐาน มูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.9 แสนล้านบาท) ก็กำลังจะหมดลงเช่นเดียวกัน
ซึ่งความกังวลว่า Samsung อาจไม่ต่อสัญญา ทำให้ Google ต้องเร่งมือ พัฒนา Search Engine ตัวใหม่ ที่มี AI ช่วยในการประมวลผล เพื่อแข่งขันกับ Bing ของ Microsoft ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
แม้ว่าในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา จะไม่มี Search Engine ตัวใดเลย ที่สามารถแข่งขันกับ Google ได้อย่าง “สูสี” ก็ตาม
แต่ Bing เวอร์ชันใหม่ ของ Microsoft ก็สร้างความกังวลให้กับ Google อยู่พอสมควร..
เพราะนอกจาก Google จะสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลแล้ว ยังต้องเสีย “ฐานผู้ใช้งาน” ให้กับ Bing ไปในทันที แม้ว่าผู้ใช้งานอุปกรณ์ Samsung จะสามารถตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนกลับมาใช้ Google แทน Bing ได้เองแบบง่าย ๆ ก็ตาม
ซึ่งจากเอกสารของ Google ที่ The New York Times ได้มา พบว่า Search Engine ที่มี AI อยู่เบื้องหลังการประมวลผล จะให้ความสำคัญกับการปรับแต่งผลการค้นหาสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ภายในบริษัท Google จะมีความกังวลนี้เกิดขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า Google ยังคงเป็น Search Engine ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในขณะนี้ ด้วยจำนวนผู้ใช้งานในหลัก 1,000 ล้านคนต่อวัน
ในขณะที่ Bing ของ Microsoft เพิ่งจะมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น เป็น 100 ล้านคนต่อวัน หลังจากนำ ChatGPT มาผนวกเป็นหนึ่งในความสามารถ ได้ไม่นาน..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.