แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมราชทัณฑ์ ทำความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ”

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมราชทัณฑ์ ทำความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ”

27 เม.ย. 2023
แฟลช เอ็กซ์เพรส และ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ” ส่งต่อคอมพิวเตอร์มือสอง ปีละ 6 เครื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ของโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น
พร้อมนำทีมทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญเตรียมสัญจรลงพื้นที่ทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อแชร์ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและแนะแนวทางการหางานให้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำด้านบริการขนส่ง และโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ ให้บริการครบวงจรครอบคลุมทั่วไทย และเซาท์อีสเอเชีย กล่าวว่า พันธกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้ความสำคัญกับสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการให้โอกาส ซึ่งนับเป็นพื้นฐานหลักตัวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม
ในครั้งนี้จึงร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดทำโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขังทั่วประเทศ พร้อมส่งต่อคอมพิวเตอร์มือสอง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยเล็งเห็นว่า ในยุคปัจจุบันนั้นข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถจะนำมาประกอบอาชีพและช่องทางในการสร้างรายได้นั้น ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก
หากผู้ต้องขังพลาดโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และไม่ได้เรียนรู้ เพื่อที่จะปรับตัวก่อนที่จะกลับออกไปใช้ชีวิตปกติในสังคม อาจส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างงาน สร้างอาชีพสำหรับพวกเขาเป็นไปได้โดยยาก ซึ่งหากการพัฒนาคนเป็นไปด้วยความล่าช้า ท้องถิ่นและชุมชนก็คงเจริญไปได้ยากด้วยเช่นกัน
ยิ่งไปกว่านั้น การนำคอมพิวเตอร์มือสองกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากจะเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการปลุกกระตุ้นจิตสำนึกการแบ่งปันให้แก่สังคมไทย โดยชี้ให้เห็นว่าแม้ของที่เราไม่ได้ใช้ ก็อาจมีประโยชน์มากมายสำหรับใครหลายคน
โครงการดังกล่าวนี้ยังสามารถสนับสนุนต่อเจตจำนงค์ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องการให้ผู้ต้องขัง สามารถกลับตนเป็นคนดี ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ฉะนั้นการแบ่งปันและการมอบโอกาส จะสามารถช่วยให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีมีคุณค่าต่อตนเองครอบครัวและสังคมต่อไป
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่า รู้สึกยินดี ที่บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ มีการทำโครงการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนและภาคเอกชนมาโดยตลอด สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือความร่วมมือในการพัฒนา และการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขัง เพื่อกลับไปเป็นคนดีของสังคม การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้เกิดขึ้นจาก เจตนารมณ์ที่ตรงกันของกรมราชทัณฑ์ และบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ในการที่จะจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพิ่มโอกาสและช่องทางการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขัง ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญกำลังใจ ให้ข้อคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก กรมราชทัณฑ์ จะบริหารจัดการกับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ต้องขัง
และต้องขอขอบคุณบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ในการที่จะเข้ามาให้ข้อคิดการใช้ชีวิต และแนะแนวทางการหางานให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังที่ได้รับการปล่อยตัว ซึ่งผลที่จะได้จากความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องขัง ทั้งในด้านความรู้และทัศนคติในการใช้ชีวิต อันจะส่งผลดีไปยังครอบครัว บุคคลรอบข้างรวมถึงสังคมถิ่นฐานที่อยู่อย่างเป็นรูปธรรม
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.