King’s Bangkok เปิดตัว ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงสู่การศึกษาระดับโลก สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ดันไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค

King’s Bangkok เปิดตัว ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงสู่การศึกษาระดับโลก สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ดันไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค

15 พ.ค. 2023
โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) ในฐานะโรงเรียนนานาชาติที่ถอดแบบมาตรฐานการศึกษาจากโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน หรือ King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon) เปิดตัว ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
มุ่งยกระดับนักเรียนสู่โอกาสทางการศึกษาระดับโลก เฟ้นหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคิงส์คอลเลจที่จะเติบโตไปด้วยกัน ร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน และสร้างไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://opl.to/kingsbangkokscholarship
หากจะกล่าวว่า ‘การสูญเสียโอกาสทางการศึกษา’ คือ ‘โอกาสที่สูญเสียไปของประเทศ’ ก็ไม่ผิดนัก เพราะยังมีเด็กไทยไม่น้อยที่มีศักยภาพทางการศึกษาในระดับสูงทัดเทียมหัวกะทิจากทั่วโลก แต่กลับมีโอกาสจำกัด เนื่องจากการศึกษาระดับที่ดีเยี่ยมนั้นมักมาพร้อมกับต้นทุนที่สูง ‘ทุนการศึกษา’ ที่สถาบันการศึกษามอบให้กับเด็กเรียนดี จึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะทำให้เด็กเหล่านี้ก้าวกระโดดไปสู่เส้นทางอาชีพในฝันและกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้
การเปิดตัว ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ในครั้งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยยกระดับนักเรียนสู่โอกาสทางการศึกษาระดับโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เปิดเผยถึงที่มาของทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ว่า “ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรามีเด็กจำนวนไม่น้อยที่มีศักยภาพทางการศึกษาในระดับที่สูงทัดเทียมกับหัวกะทิจากทั่วโลก แต่น่าเสียดาย ที่เด็กๆ เหล่านี้อาจมีโอกาสที่จำกัดเนื่องจากการศึกษาระดับที่ดีเยี่ยมนั้นมักมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงอย่างยิ่ง
เราเห็นเด็กเก่งๆ หลายคนอาจจะต้องไปต่อด้วยการพึ่งพาทุนการศึกษาจากประเทศอื่นๆ ที่ต้องอาจแลกด้วยเงื่อนไขของทุนจึงคิดว่าเราควรช่วยกันสร้างโอกาสสำหรับเด็กศักยภาพสูงเหล่านี้ได้อย่างไร เพื่อให้เค้ามีโอกาสเลือกเรียนตามสาขาที่เขาถนัดและมีอิสระภาพในการใช้ชีวิต เพื่อนำความรู้มาต่อยอดไม่เพียงแต่กับชีวิตของตนเอง แต่เพื่อประเทศไทยและสังคมในวงกว้างต่อไป”
“ในระบบการศึกษาของอังกฤษ Year 10 (ม.3) และ Year 12 (ม.5) ถือเป็นปีที่สำคัญเพราะเป็นปีแรกของหลักสูตร IGCSE และ A level ซึ่งนักเรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนและเตรียมตัวเพื่อสอบเก็บคะแนนที่จะใช้ในการยื่นใบสมัครเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่อไป ฉะนั้น King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ให้เข้าถึงประสบการณ์การศึกษาระดับโลกตั้งแต่ระดับมัธยม เพื่อเตรียมเส้นทางของตนสู่การเข้ามหาวิทยาลัยในฝันต่อไป”
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร อธิบายเพิ่มเติมถึงแนวคิดและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการมอบ ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงว่า “โครงการทุนการศึกษา ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ นี้ เกิดขึ้นมาได้ด้วยความเชื่อของคณะครูและผู้บริหารของคิงส์คอลเลจกรุงเทพที่ว่า หากเราสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งที่เก่งและดีขึ้นมาได้ เราจะมีโอกาสที่จะได้เห็นเด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างโอกาสที่ดีกว่าให้กับคนในสังคมได้ ซึ่งในอดีต แนวความคิดเหล่านี้
เรามักจะพบได้แค่เพียงทุนจากหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ หลายต่อหลายทุนที่แฝงแนวคิดเช่นนี้ก็พบว่ามีโอกาสแต่เพียงระดับอุดมศึกษา หรือบางทุนก็ต้องกลับมาทำงานใช้ทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด ฉะนั้น King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นการริเริ่มครั้งสำคัญที่โรงเรียนซึ่งถือเป็นภาคเอกชนจะมอบทุนให้นักเรียนตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งระดับอุดมศึกษา”
ทุนการศึกษานี้ จะมอบให้นักเรียนที่ทั้งเก่งและดีมีศักยภาพทางการศึกษาสูง แต่ขาดโอกาสหรือยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนนานาชาติได้ โดยให้ทุนเรียนฟรีพร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่เข้ามาชั้น Year 10 (มัธยม 3) หรือ Year 12 (มัธยม 5) จนจบการศึกษาชั้น Year 13 (มัธยม 6)
และหากสามารถสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็จะได้เงินอุดหนุนสมทบทุนการศึกษาสูงสุดอีกถึง 1 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าหากนักเรียนเข้ามาตั้งแต่ Year 10 ก็อาจจะได้รับการสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และเงินอุดหนุนรวมเป็นเงินกว่า 5 ล้านบาทต่อคน
คุณซาร่า ราฟเฟรย์, Executive Principal โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาครูใหญ่ (HMC) ในสหราชอาณาจักร พูดถึงคุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ว่าจะต้องเป็นคนเก่งและคนดีมีศักยภาพระดับสูงที่จะพัฒนาตัวเองและสังคมต่อไป “โรงเรียนของเราดำเนินการตามแบบฉบับของโรงเรียนแม่ คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก
โดยเรายึดถือ 3 core pillars คือ Academic Excellence, Co-curricular Programme และ Pastoral Care โดยนักเรียนของเราจะต้องเติบโตไปด้วยคุณค่าร่วมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตคือ Good manners, Kindness และ Wisdom ดังนั้น นักเรียนที่จะได้รับทุนนี้จะต้องไม่เพียงมีผลการเรียนการสอบที่เป็นเลิศแต่ยังต้องเป็นผู้ประพฤติตนดีมีศักยภาพที่จะตอบแทนและร่วมสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกัน
ทั้งนี้นักเรียนที่ได้ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะได้รับโอกาสในการศึกษาในสภาพแวดล้อมและเข้าถึง facilities ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในระดับนานาชาติ พร้อมเข้าถึงการเรียนการสอนที่เรียกได้ว่าเป็นระดับโลกอย่างแท้จริง ผู้รับทุนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตัวเองชอบได้ภายใต้หลักสูตรอังกฤษ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าความฝันของนักเรียนทุนคนนั้นจะเป็นอย่างไร
เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นการเปิดกว้างโอกาสการศึกษาที่จะทำให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาระดับโลกโดยที่ไม่ต้องเดินทางต่างประเทศ พร้อมเปลี่ยนชีวิตพวกเขาให้ไปได้ไกลกว่าเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต”
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร ขยายความถึงโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นของนักเรียนที่จะได้รับ King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ว่า “ต้องยอมรับว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาอย่างโรงเรียนนานาชาตินั้นมีต้นทุนที่สูงกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาหรือการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ยกตัวอย่างที่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เราดำเนินการจ้างบุคลากรทางการศึกษาด้วยอัตราค่าจ้างระดับเดียวกับที่โรงเรียนแม่ คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ในลอนดอนที่ค่าครองชีพสูงกว่าเรามาก เพราะเราต้องการดึงดูดครูที่มีคุณภาพการสอนทัดเทียมโรงเรียนแนวหน้าระดับนานาชาติ นี่เป็นเหตุที่เราได้ครูเก่งๆ มามากมาย หลายคนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ดี อย่าง Oxford หรือ Cambridge และอีกมากมายที่เคยสอนในโรงเรียนชั้นนำจากทั่วโลก รวมถึงโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันเอง
นอกจากนี้ การลงทุนของคิงส์คอลเลจกรุงเทพยังมุ่งเน้นถึงประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน จึงลงทุนในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้อง Design & Technology workshop ที่นำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์มากจากต่างประเทศทั้งหมด ห้องดนตรีที่ทุกคนมีเครื่องดนตรีของตนเอง สระว่ายน้ำในร่มขนาดโอลิมปิก สนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่า อาคารกีฬาที่เลือกใช้อุปกรณ์ชั้นนำ
ไม่ว่าจะเป็น floor exercise มาตรฐานโอลิมปิกสำหรับเด็กๆ ที่สนใจยิมนาสติก เครื่องออกกำลังกาย Technogym และอื่นๆ อีกมาก ทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้เข้าถึงมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริงและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความท้าทายในโลกอนาคตที่นับวันจะยิ่งไร้พรมแดน”  
“ทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขต้องใช้ทุน ดังนั้น การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเช่นนี้ย่อมจะทำให้นักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพการเรียนรู้ระดับสูงเกิดแรงบันดาลใจที่จะตั้งใจศึกษาหาความรู้และสนุกไปกับการเรียน โดยเฉพาะในปีนี้เมื่อคิงส์คอลเลจกรุงเทพเปิดหลักสูตร A level นักเรียนที่ได้ทุนก็จะสามารถเลือกเฉพาะวิชาที่ถนัดหรือสนใจเป็นพิเศษเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาศาสตร์ต่างๆ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร กล่าวปิดท้ายว่า
“ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship สำหรับนักเรียนที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้น ม.3 หรือ ม.5 จะเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวในโรงเรียนไทยทั้งที่เป็นภาคภาษาไทยหรือ English Program และหากเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติอยู่ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภท Financial Aid อยู่แล้ว
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างและขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกได้ เราเชื่อว่าเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับทุนผ่านเข้ามาศึกษากับครูชั้นยอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม และการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเท่าเทียม พวกเขาจะเติบโตอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างก้าวกระโดดและไปได้ไกลกว่าเส้นทางเดิม และสามารถเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพ สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างเต็มที่”
ทั้งนี้ หากท่านมีบุตรหลานที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 5 ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและส่งใบสมัครทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ได้ที่ https://opl.to/kingsbangkokscholarship
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.