ตำแหน่ง "ผู้นำ" และ "ผู้ตาม" ในการแข่งขันทางธุรกิจ เหมาะกับกลยุทธ์แบบใด ?

ตำแหน่ง "ผู้นำ" และ "ผู้ตาม" ในการแข่งขันทางธุรกิจ เหมาะกับกลยุทธ์แบบใด ?

23 พ.ค. 2023
ได้ความรู้ด้านการตลาด และธุรกิจ แบบเข้าใจง่าย ๆ ภายใน 1 นาที > tiktok.com/@marketthinkth
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.