รู้จัก LIFEvertising กลยุทธ์การสื่อสารแบบใหม่จากประกัน FWD ที่อยากให้คนไทย ออกไปใช้ชีวิต โดยมี FWD ช่วยดูแล

รู้จัก LIFEvertising กลยุทธ์การสื่อสารแบบใหม่จากประกัน FWD ที่อยากให้คนไทย ออกไปใช้ชีวิต โดยมี FWD ช่วยดูแล

2 มิ.ย. 2023
ที่ผ่านมา เรามักเห็นสูตรสำเร็จของการตลาดประกันชีวิต ที่มักจะทำโฆษณาโดยชูจุดเด่นด้านแบรนด์ เบี้ยประกัน รวมถึงความคุ้มครอง เป็นหลัก
แต่ FWD เป็นบริษัทประกันชีวิต ที่คิดต่าง
ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารของ FWD ที่เรียกว่า LIFEvertising (LIFE+Advertising)
เน้นการสื่อสารเชิง Positive และให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจ
สนับสนุนให้คนไทย ได้ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยมี FWD ช่วยดูแล
ซึ่ง FWD เป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกของไทย ที่ใช้แนวคิดนี้
ในการสร้างความแตกต่าง ทางด้านการตลาดประกันชีวิต
โดยแคมเปญล่าสุด เกิดจากการใช้ข้อมูล “อินไซต์” ที่เกิดขึ้นจริง
กับพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทย
ที่มักจะมีการติด Hashtag เพื่อแชร์โมเมนต์ของการใช้ชีวิต แชร์ประสบการณ์ หรือความคิดเห็น
และติด Hashtag เพื่อดึงดูดคนที่คิดและชอบในเรื่องเดียวกัน มาแชร์ความรู้สึกในเรื่องเดียวกัน
มาต่อยอดเป็นแคมเปญ #LifeInHashtag ชีวิตติด Hashtag
คุณปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ของ FWD ให้ข้อมูลว่า
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา FWD สร้างแบรนด์ตาม Brand Promise ให้ผู้คนได้ Celebrate living อย่างต่อเนื่อง
ผ่านการทำ Personalized Branding เป็นหลักในการคิดแคมเปญการตลาด การวางแผนการสื่อสาร
รวมถึงการทำคอนเทนต์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน
นั่นทำให้ข้อมูล “อินไซต์” เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ๆ ต่อการคิดแคมเปญการสื่อสาร
ของ FWD ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า
จนเรียกได้ว่า แคมเปญการสื่อสารของ FWD เป็นมากกว่าโฆษณา (Advertising) แบบเดิม ๆ
แต่เป็น LIFEvertising ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับผู้คน
โดยแคมเปญ #LifeInHashtag ชีวิตติด Hashtag นี้ เกิดขึ้นจากข้อมูลอินไซต์ที่น่าสนใจ
จากการทำ Social Listening บนแพลตฟอร์มของ Facebook และ Instagram
พบว่า คนไทยที่ใช้ทั้ง 2 แพลตฟอร์มนี้กว่า 13 ล้านคน
มีความสนใจ 10 อันดับแรก ในเรื่อง อาหารการกิน มากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยแคมเปญ #LifeInHashtag ชีวิตติด Hashtag นี้ เกิดขึ้นจากข้อมูลอินไซต์ที่น่าสนใจ
จากการทำ Social Listening บนแพลตฟอร์มของ Facebook
ตามมาด้วยเรื่องอื่น ๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ความงาม กีฬา การออกกำลังกาย สัตว์เลี้ยง การพักผ่อน หนังสือ และเกม
นอกจากนี้ FWD ยังได้ใช้ “เมกะเทรนด์” ที่เกิดจากการทำสำรวจเชิงลึก
โดย Black and White หน่วยธุรกิจในเครือ GREYnJ UNITED
ซึ่งเป็นข้อมูลพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทย มาใช้ในการออกแบบแคมเปญนี้ อีกด้วย
โดย เมกะเทรนด์ที่ว่านี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้านสำคัญ ได้แก่
- วัฒนธรรมหมูกระทะ
ที่ไม่ใช่แค่การกินหมูกระทะเพื่อความอิ่ม แต่เป็นการกินหมูกระทะ
ที่สร้าง “ประสบการณ์” และ “เติมเต็ม” การใช้ชีวิต
ไม่ว่าจะเป็น การกินหมูกระทะ เพื่อเยียวยาจิตใจจากการทำงาน การสังสรรค์
รวมถึงหมูกระทะ ยังเป็นอาหารที่กินแล้วอิ่มท้อง คุ้มค่า ในราคาที่ไม่แพง
หรือบางคน ก็มองว่าการย่างหมูกระทะบนเตา เป็นการสร้างความสุขอย่างหนึ่งในชีวิต
- สัตว์เลี้ยงที่เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง
แต่เป็นเพื่อนคู่ชีวิต เติมเต็มความสุข เยียวยาจิตใจจากความทุกข์
ที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และกดดัน
- การเดินทางท่องเที่ยว ใกล้ชิดธรรมชาติ
ที่นอกจากการเดินทางท่องเที่ยว จะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการเดินทางแล้ว
การเดินทางท่องเที่ยวในยุคนี้ ยังเกี่ยวข้องกับ “ชีวิต และความรู้สึก” อีกด้วย
ตั้งแต่การนอนฟังเสียงธรรมชาติ ปล่อยใจ หลบหนีจากการทำงานอันแสนเหนื่อยล้า
หรือแม้แต่การได้เดินทางท่องเที่ยวไปกับคนรัก
ซึ่งจากพฤติกรรมและเมกะเทรนด์ของคนไทย ข้างต้นนี้ ทำให้ FWD ค้นพบว่า
คนไทยมีความต้องการในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป
ผู้คนอยากมีความสุขแบบทันที เกิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบคิดแล้วลงมือทำเลย
เช่น อยากไปเที่ยวก็ไป ไม่ต้องรอ ไม่วางแผนนาน
จึงทำให้ในช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นคนไทยในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
นิยมแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตของตัวเอง ผ่านแฮชแท็กเป็นจำนวนมาก
นั่นทำให้ FWD นำเอาอินไซต์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของคนไทย
มาออกแบบเป็นแคมเปญที่มีความแตกต่าง ในชื่อว่า #LifeInHashtag ชีวิตติด Hashtag
โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร LIFEvertising ที่เน้นการสื่อสารในเชิงบวก และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ที่สำคัญก็คือ FWD ต้องการใช้แคมเปญนี้ สื่อสารถึงคนไทย
โดยแคมเปญ #LifeInHashtag ชวนให้คนไทย ออกมาใช้ชีวิต ได้ทำในสิ่งที่ชอบ
ได้ทำในสิ่งที่ใจต้องการ ได้ทำในสิ่งที่มีความสุข ได้อย่างเต็มที่
โดยมี FWD เป็นผู้ที่พร้อมดูแล ให้คนไทย ได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการ โดยไม่ต้องเป็นกังวล..
นอกจากนี้ FWD ยังได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณา ที่แบ่งปันประสบการณ์
รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ในการสนับสนุนให้คนไทย ได้ออกไปใช้ชีวิต อีกด้วย
โดยสามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว ได้ที่นี่
เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้ เชื่อว่าหลาย ๆ คน คงเห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้วว่า
แคมเปญ #LifeInHashtag ชีวิตติด Hashtag ของ FWD เป็นตัวอย่างที่ดีของแคมเปญที่ใช้ข้อมูลอินไซต์ มาออกแบบแคมเปญการสื่อสารในเชิงบวก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
สนับสนุนให้คนไทย ได้ออกไปใช้ชีวิต ได้อย่างเต็มที่ อย่างที่ใจต้องการ..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.