ซีอาร์จี เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรแห่งความเท่าเทียม ร่วมฉลอง Pride Month ประกาศจุดยืนพร้อมโอบรับทุกความหลากหลาย

ซีอาร์จี เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรแห่งความเท่าเทียม ร่วมฉลอง Pride Month ประกาศจุดยืนพร้อมโอบรับทุกความหลากหลาย

20 มิ.ย. 2023
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ร่วมฉลอง Pride Month แสดงจุดยืนในการสนับสนุนเรื่องความหลากหลาย และความเท่าเทียม ทั้งในองค์กรและสังคม พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษด้วยการส่งมอบโดนัทที่มีการแต่งหน้าในรูปแบบพิเศษจากแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท
คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า ซีอาร์จี เราสนับสนุนเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียม (Diversity & Inclusion) ทั้งในเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของคุณค่าของแต่ละบุคคล ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นการให้โอกาส ผ่านการดำเนินโครงการหลายโครงการ
เพื่อสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กรให้กับพนักงาน อาทิ การจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มรวมถึง LGBTQ+ การสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพของผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง รวมถึงการเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่อง 8 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของ ซีอาร์จี ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยในปี 2566 ยังคงเดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเท่าเทียม  เคารพและเข้าใจในความหลากหลาย ด้วยมองว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การดูแลพนักงานในองค์กรของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม ให้เคารพในความแตกต่างของกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป
และที่พิเศษยิ่งขึ้นคือในปีนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ได้ร่วมมือกับแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท จัดทำโดนัทที่ตกแต่งหน้าพิเศษเป็นสีรุ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความเท่าเทียมบนความหลากหลาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชีพ ธรรมาชีพเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ
พร้อมด้วย คุณสินีนาฏ สุขถาวร ผู้อำนวยการอาวุโสแบรนด์มิสเตอร์ โดนัท, คุณธวัช ทองอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เป็นตัวแทนผู้บริหาร ในการส่งมอบโดนัทพิเศษนี้ ให้กับพนักงาน และลูกค้า ในพื้นที่อาคารเซ็นทรัล สีลม ทาวเวอร์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.