เปิดตัว "สมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง" พัฒนาศักยภาพของโลจิสติกส์ทางทะเล ขับเคลื่อนวงการพาณิชยนาวีไทย

เปิดตัว "สมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง" พัฒนาศักยภาพของโลจิสติกส์ทางทะเล ขับเคลื่อนวงการพาณิชยนาวีไทย

3 ก.ค. 2023
ธุรกิจเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง ซึ่งครอบคลุมน่านน้ำอ่าวไทย และทะเลอันดันมัน มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของประเทศไทยอย่างมาก อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม
จากความสำคัญดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทางเรือทั้งในและต่างประเทศ รวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง “สมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง” หรือ Thai Offshore Shipping Business Association : TOSBA) พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมี นายกฤษ สีตองอ่อนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง(TOSBA)
สำหรับการเปิดตัวสมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่งอย่างเป็นทางการ เกิดขึ้นเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดสงขลา โดยภายในงานได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ อย่างคับคั่ง เช่น นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา, นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4, นายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.สงขลา เขต 1 และนายสรทัศน์ กรานเลิศ อุปนายกสมาคม
นายกฤษ สีตองอ่อน นายกสมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง(TOSBA) กล่าวว่า “สมาคมธุรกิจเดินเรือนอกชายฝั่งไทยมองเห็นศักยภาพของการขนส่งสินค้าในน่านน้ำ ตลอดจนแนวโน้มอุตสาหกรรมสำรวจและการขุดเจาะปิโตรเลียมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จึงจัดตั้งสมาคมและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกที่แข็งแกร่ง รวมถึงการส่งเสริมเจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้านอกชายฝั่งชั้นนำในภูมิภาค”
สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จะมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมด้วย ขณะเดียวกันจะสนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ และทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางความรู้
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ แนวทางการปฏิบัติที่ดี และข้อมูลเชิงลึก (Insight) ด้านการตลาดให้แก่สมาชิกด้วย เพื่อรองรับการแข่งขัน และสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ-การค้า สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ
นอกจากนี้ จะร่วมมือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้า ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโต และส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคม ยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ปัจจุบัน นอกจากผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญคือการตระหนักแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งสมาคมจะนำเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ มาเสริมทัพการปฏิบัติงานขนส่งนอกชายฝั่ง เดินหน้าร่วมมือกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี
เพื่อการบูรณาการระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความปลอดภัย ตลอดจนสานต่อภารกิจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
นอกจากนี้ ยังมีพันธกิจสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น เช่น มิติด้านการส่งเสริมให้เกิดการขยายกองเรือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโต รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ให้แก่คนในพื้นที่
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tosba.org/about-tosba/
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.