FWD ประกันชีวิต เปิดตัว “CI Fixed Pay” ครั้งแรกของวงการประกัน ที่เพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมทั้งระดับเริ่มต้นและรุนแรงตลอดชีพ

FWD ประกันชีวิต เปิดตัว “CI Fixed Pay” ครั้งแรกของวงการประกัน ที่เพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมทั้งระดับเริ่มต้นและรุนแรงตลอดชีพ

17 ส.ค. 2023
FWD ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันใหม่สำหรับช่องทางตัวแทน “ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง” (CI Fixed Pay) แผนประกันชีวิตที่แตกต่าง นำเสนอเป็นครั้งแรกของวงการประกันชีวิตไทย กับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับเริ่มต้น
ที่ไม่เพียงมอบผลประโยชน์เงินก้อน 25% ของทุนประกันภัยและดูแลมากขึ้น ด้วยการหยุดชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมรับความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดสัญญา ยาวนานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี ครอบคลุม 19 โรคร้ายแรงทั้งระดับเริ่มต้นและระดับรุนแรง
นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” หรือ “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า
การใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม และไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแตกต่างกันไป รวมถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบ จนอาจมองข้ามการดูแลสุขภาพของตนเอง
การเตรียมพร้อม และการวางแผนสร้างหลักประกันทั้งด้านชีวิตและโรคร้ายแรงในระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยหลักการทำงานแบบ Customer-led ของ FWD ประกันชีวิต ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
เราจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แบบประกัน “ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง” (CI Fixed Pay) มอบความสบายใจให้กับลูกค้าด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา พร้อมเพิ่มจำนวนโรคร้ายแรง ที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ ทั้งระดับเริ่มต้นและระดับรุนแรงรวม 19 โรค โดยไม่เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย ให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
ผู้ที่สนใจ “ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง” สามารถติดต่อช่องทางตัวแทน FWD ประกันชีวิต
พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FWD Customer Center 1351 หรือช่องทางเว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.