ไทยพาณิชย์ ส่งแคมเปญ “แก้ เกม กล โกง” สร้างเกราะให้ประชาชน รู้ทันมิจฉาชีพยุคใหม่

ไทยพาณิชย์ ส่งแคมเปญ “แก้ เกม กล โกง” สร้างเกราะให้ประชาชน รู้ทันมิจฉาชีพยุคใหม่

18 ส.ค. 2023
ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความห่วงใยสังคมไทย และตระหนักถึงผลกระทบจากภัยทุจริตทางการเงินของมิจฉาชีพ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤติโควิด 19 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา 
โดยจากสถิติยอดแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 พบว่า มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 38,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยสูงถึง 74 ล้านบาท/วัน 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางป้องกันภัยทางการเงิน ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของระบบตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด 
พร้อมทั้งมีการสื่อสารไปยังลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยทุจริตทางการเงิน รวมถึงภัยจากไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง จากมูลค่าความเสียหายที่มหาศาลที่ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และการทำธุรกรรมทางการเงินในระยะต่อไป 
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงเล็งเห็นว่าลูกค้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยของมิจฉาชีพได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ 
ธนาคารจึงจัดทำโครงการ “แก้ เกม กล โกง” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้คนไทย ตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และรู้ทันวิธีป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน และภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตนเอง 
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภัยจากมิจฉาชีพทั้งภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่ 
1. อัปเดตกลโกง 
2. วิธีป้องกันโกง 
3. ถ้าโดนโกงแล้วต้องทำอย่างไร 
พร้อมทั้ง การแจ้งข่าวสาร ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับภัยมิจฉาชีพ 
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ The Standard สำนักข่าวออนไลน์ชั้นนำของเมืองไทย พัฒนาโครงการ พร้อมร่วมจัดทำคอนเทนต์เตือนภัยมิจฉาชีพสุดเอกซ์คลูซิฟที่เป็นประโยชน์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย อีกด้วย
โดยการจัดทำโครงการ “แก้ เกม กล โกง” ครั้งนี้ ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสร้างความตระหนักแก่ภาคธุรกิจและประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ 
พร้อมยืนหยัดเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยมาตรการการป้องกัน ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโดยทันที เมื่อลูกค้ามีความเสี่ยงจากภัยทุจริตทางการเงิน ควบคู่กับการสื่อสารและเตือนภัยให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยทางการเงินที่อาจสร้างความเสียหายในวงกว้าง และอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ โดยรวม
สามารถติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับภัยจากมิจฉาชีพทั้งภาคธุรกิจ และผู้บริโภค จากโครงการ “แก้ เกม กล โกง” ได้ที่ Social media ของธนาคารไทยพาณิชย์ และ The Standard ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.