แสนสิริ ออกจดหมายชี้แจง ยืนยัน ซื้อที่ดินถนนสุขุมวิท ติดปากซอย 12 ถูกต้อง

แสนสิริ ออกจดหมายชี้แจง ยืนยัน ซื้อที่ดินถนนสุขุมวิท ติดปากซอย 12 ถูกต้อง

21 ส.ค. 2023
แสนสิริ ออกแถลงการณ์ ยืนยันเรื่องซื้อที่ดินสุขุมวิท
“ตามที่ได้มีผู้นำเสนอข้อมูลบิดเบือนพาดพิง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อ ที่ดินของแสนสิริ ว่าดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า
- แสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิริ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ศิวะ แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว
- แสนสิริ ไม่เคยรู้จักหรือทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท Crown City Limited
- แสนสิริ ซื้อที่ดินติดถนนสุขุมวิท (บริเวณปากซอยสุขุมวิท 12) ในปี 2559 ทั้งหมดจำนวน 890.5 ตารางวา ในราคาเฉลี่ย 1,950,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธ์ทั้งหมด ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับราคาตลาด
- แสนสิริ ไม่เคยมีการโอนเงินไปต่างประเทศ เพื่อซื้อขายที่ดิน
- แสนสิริ ชำระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมด เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 1,734,525,000 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค ตามคำสั่งของผู้ขาย
โดยแสนสิริ ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.