สยามพิวรรธน์ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจาก HR Excellence Awards 2023 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์ CSR

สยามพิวรรธน์ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจาก HR Excellence Awards 2023 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์ CSR

22 ส.ค. 2023
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศในงาน HR Excellence Awards 2023
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ในสาขา Excellence in HR Communication Strategy และ Excellence in CSR Strategy
นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่สยามพิวรรธน์ได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติในด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคคล ตอกย้ำศักยภาพในด้านการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคล และด้านกลยุทธ์ CSR ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศระดับโกลด์จาก HR Excellence Awards 2023 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับเอเชีย ในปี 2566 สยามพิวรรธน์ชนะเลิศในสาขาExcellence in HR Communication Strategy และ Excellence in CSR Strategy
แสดงถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งในการวางกลยุทธ์การสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคล มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารทุกมิติ ทุกช่องทาง สู่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) การดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Retention)
และกลยุทธ์ด้าน CSR ที่มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อทุกภาคส่วน ทั้งผู้คน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือมอบความหมายทางใจแก่พนักงานที่ทำงานในองค์กรที่สร้างคุณค่าที่มากกว่าการทำธุรกิจ”
สยามพิวรรธน์เป็นองค์กรที่มีแนวคิดล้ำสมัยที่เตรียมพร้อมตอบรับวิถีชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้คน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับทุกภาคส่วน (Well-growing platform) รองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
รางวัล HR Excellence Awards 2023 เป็นรางวัลระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชีย และในระดับสากล ที่ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม
ครอบคลุมทั้งด้านการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ
“รางวัลนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ในการนำแนวคิดความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจในทุกโครงการ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงาน และลูกค้า” นางอัมพร กล่าวปิดท้าย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.