เผยผลสำรวจ 56% ของคนไทย “เริ่มหางานใหม่” อย่างจริงจัง แม้พอใจ กับงานเดิมอยู่แล้ว ก็ยังมองหาโอกาสใหม่ ๆ

เผยผลสำรวจ 56% ของคนไทย “เริ่มหางานใหม่” อย่างจริงจัง แม้พอใจ กับงานเดิมอยู่แล้ว ก็ยังมองหาโอกาสใหม่ ๆ

6 ก.ย. 2023
Michael Page Thailand เผยผลการศึกษาที่ทำกับพนักงานทั่วประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลจากพนักงานจำนวน 942 คนในประเทศไทย
โดยคนไทยจำนวน 46% ต่างกำลังมองหางานใหม่อยู่ในขณะนี้
อีก 10% กำลังวางแผนที่จะเริ่มหางานใหม่ในอีก 6 เดือนข้างหน้า
แสดงให้เห็นถึงพลวัตของตลาดแรงงาน ซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้คน ที่จะสำรวจโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆ
ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับตัวงาน ซึ่งนำไปสู่ "การปฏิวัติที่มองไม่เห็น" ซึ่งกระทำผ่านลักษณะการย้ายงาน
จากรายงาน Talent Trends ประจำปี 2566 ของ Michael Page Thailand หัวข้อ "The Invisible Revolution" ระบุว่า การย้ายงานได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยคนไทยจำนวน 9 ใน 10 คนที่เริ่มงานใหม่เมื่อปีที่แล้ว กำลังเปิดรับโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆ
ความคิดที่ยืดหยุ่นต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ โดยคนส่วนใหญ่มองว่าการเปลี่ยนงานเป็นส่วนหนึ่งของในอาชีพของพวกเขา
Kristoffer Paludan ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ Michael Page ประเทศไทย กล่าวว่า
“จากการติดตามมาอย่างต่อเนื่อง พนักงานจำนวน 89% ในประเทศไทย เปิดรับโอกาสด้านอาชีพใหม่ ๆ
แม้แต่พนักงานที่พอใจกับงานอยู่แล้ว ก็ยังมองหาโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆ เช่นกัน
ซึ่งสิ่งที่พนักงานชาวไทยกำลังมองหาอยู่นั้น คือ รายได้และสวัสดิการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่สูง ความยืดหยุ่นในการทำงาน การเติบโตในสายอาชีพ การให้คุณค่าแก่พนักงาน
รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมในด้านต่าง ๆ เช่น ความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง”
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการหางานใหม่ ปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ในความเป็นจริง ประชากรจำนวน 67% มีแนวโน้มที่จะหางานใหม่ เมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแย่ลง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการสมัครงานใหม่เสมอไป
หลังจากการหลั่งไหลย้ายงานที่มากขึ้นทั้งในระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ผู้คนต่างให้ความสำคัญในการหางานที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนอย่างดีที่สุด และทำตามสิ่งที่มองหาทั้งในเรื่องของความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน
Nicholas Kirk ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PageGroup กล่าวว่า
แนวโน้มในประเทศไทยสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดแรงงานระดับโลก การเปลี่ยนงานได้เกิดขึ้นทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มอายุ ทุกตลาด และทุกอุตสาหกรรม
"สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แนวโน้มที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หรือการตอบสนองต่อความโกลาหลในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเชิงโครงสร้าง ที่บริษัทต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้"
ผลการวิจัยล่าสุดนำมา ซึ่งความต้องการเร่งด่วนสำหรับองค์กรในประเทศไทย ในการประเมินกลยุทธ์ด้านการสรรหาบุคลากรอีกครั้ง เนื่องจากตลาดแรงงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก
โดยนายจ้าง จะต้องทำมากกว่าการปรับตัวให้เข้ากับพลวัตที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้
ซึ่งการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงนั้น บริษัทต่าง ๆ จะสามารถวางตัวเป็นนายจ้างที่พนักงานต้องการ และส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ได้
—-------------------------
ที่มา : Michael Page
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.