Nestlé CARES ขนทัพพนักงานเนสท์เล่ จัดกิจกรรมรวมพลจิตอาสารักษ์โลก คืนคลองใส ปรับทัศนียภาพชุมชนริมคลองขนมจีน เนื่องในวัน World Clean Up Day

Nestlé CARES ขนทัพพนักงานเนสท์เล่ จัดกิจกรรมรวมพลจิตอาสารักษ์โลก คืนคลองใส ปรับทัศนียภาพชุมชนริมคลองขนมจีน เนื่องในวัน World Clean Up Day

18 ก.ย. 2023
“แหล่งน้ำ” เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน เพราะ “น้ำ” เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตทั้งเพื่อการ อุปโภค บริโภค และสัญจร แหล่งน้ำจะคงอยู่อย่างยั่งยืนได้หากทุกคนร่วมลงมือดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศของแหล่งน้ำที่สมบูรณ์
เนสท์เล่มองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ Nestlé CARES เพื่อรวมพลังจิตอาสาของพนักงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
และเนื่องในวันทำความสะอาดโลก (World Clean Up Day) เนสท์เล่ชวนพนักงานกว่า 100 คน ร่วมฟื้นฟูทิวทัศน์ริมคลองขนมจีน แหล่งน้ำสำคัญของชาวอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดยาวนานถึง 8 ปีใน “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” เพื่อดูแลและฟื้นฟูแหล่งน้ำในชุมชนให้กลับมามีคุณภาพที่ดีขึ้น
นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสท์เล่ประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาสำหรับพนักงาน หรือ Nestlé CARES มาเป็นเวลาต่อเนื่อง 18 ปีแล้ว
ครั้งนี้เราเลือกจัดกิจกรรมทำความสะอาดที่คลองขนมจีน อำเภอสามตุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานผลิตน้ำดื่มของเนสท์เล่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามแนวทางด้านการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์”
คลองขนมจีน มีระยะทางยาวกว่า 21 กิโลเมตร ชาวบ้านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกับสายน้ำมาเป็นระยะเวลานาน เนสท์เล่ได้ทำงานร่วมกับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ในการฟื้นฟูและดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ให้กลับมามีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันคลองขนมจีนกลับมามีปลา กุ้ง หอย และคุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตดังเดิมของคนในชุมชนอีกครั้ง
นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม กล่าวว่า “ชุมชนของเราได้ทำงานร่วมกับเนสท์เล่มาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำของเราให้ดีขึ้น คุณภาพน้ำดีขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เนสท์เล่มาพร้อมกับพนักงานกว่าร้อยคน เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะและปลูกต้นจิกน้ำ เพื่อทำให้ทิวทัศน์ตลอดฝั่งคลองกลับมาร่มรื่น สวยงามและสบายตาอีกครั้ง”
กิจกรรมหลักที่เนสท์เล่ลงมือทำในวันนี้ หลังจากที่แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามสีต่าง ๆ เรียบร้อย ก็เริ่มจากการทำความสะอาดริมฝั่งคลองขนมจีนบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ซึ่งเป็นจุดที่คลองตื้นเขิน มีเศษไม้ไผ่ กิ่งไม้และขยะลอยมาติด ทำให้ขวางทางน้ำ และริมฝั่งยังมีหญ้าขึ้นรก ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม
พนักงานบางกลุ่มลงเรือเก็บขยะริมคลอง ด้านพนักงานที่อยู่บนฝั่งร่วมใจกันนำเศษไม้และวัชพืชเอามาฝังกลบริมตลิ่ง ช่วยให้ตลิ่งเต็ม หลังจากทำความสะอาด ลอกคลองบริเวณนี้แล้ว น้ำไหลผ่านได้ดีจะช่วยให้ค่าคุณภาพน้ำโดยรวมบริเวณนี้ดีขึ้นอีกด้วย
หลังจากนั้น ได้ล่องเรือตามคลองขนมจีนไปยังวัดมารวิชัย เพื่อทำกิจกรรมในช่วงบ่ายร่วมกับวัดและชุมชนในการปลูกต้นจิกน้ำจำนวนทั้งหมด 30 ต้น ณ บริเวณริมตลิ่งวัดมารวิชัย ต้นจิกน้ำนับเป็นพืชที่มีอยู่ดั้งเดิมในระบบนิเวศริมคลองขนมจีนทั้งสองฝั่ง แต่ปัจจุบันหาพบได้ยาก
เนสท์เล่อยากมีส่วนช่วยให้ทัศนียภาพที่สวยงามและแสดงเอกลักษณ์ของคลองขนมจีนกลับคืนมา จึงเลือกปลูกต้นจิกน้ำ ซึ่งเป็นพืชทนน้ำ มีรากเหมือนรากต้นโกงกาง สามารถช่วยยึดเกาะและป้องกันดินริมตลิ่งถล่มได้
นับจากนี้ชุมชนจะร่วมกันดูแลต้นจิกน้ำนี้ให้เติบโตได้อย่างตลอดรอดฝั่ง เป็นต้นไม้ประจำถิ่นนี้ที่อยู่คู่กับชุมชนคลองขนมจีนอีกครั้ง
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.