ซีแอค ชวนเข้า “SEAC HR Club” ครั้งแรกในไทย เน้นเรื่อง “คน” เป็นสำคัญ อัดแน่นด้วย 8 ประเด็นเร่งด่วน เตรียมผู้บริหาร - เจ้าของกิจการ – Top HR ให้พร้อมฝ่าฟันทุกอุปสรรคในยุค AI

ซีแอค ชวนเข้า “SEAC HR Club” ครั้งแรกในไทย เน้นเรื่อง “คน” เป็นสำคัญ อัดแน่นด้วย 8 ประเด็นเร่งด่วน เตรียมผู้บริหาร - เจ้าของกิจการ – Top HR ให้พร้อมฝ่าฟันทุกอุปสรรคในยุค AI

22 ก.ย. 2023
Transformation ไม่ใช่คำศัพท์ใหม่สำหรับยุคนี้ ทุกองค์กรรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนไป ทุกองค์กรรู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ตนอยู่รอด รวมถึงเติบโตได้ตามที่หวัง โดยในช่วงหลังวิกฤตโควิด 19 เราจะเห็นได้ถึงความพยายาม Transformation ในหลากหลายรูปแบบขององค์กรไทยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่
ผู้นำทุ่มงบประมาณไปกับการจัดระบบ IT ใหม่ หรือเปลี่ยนโครงสร้างงานบริหารให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต่สุดท้ายอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามความคาดหมาย เพราะลืมที่จะ Transform เรื่องสำคัญที่สุดไป นั่นคือการบริหารงาน HR เพื่อดูแลบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดให้เหมาะสม
คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งซีแอค (SEAC) ผู้นำด้านการพัฒนาผู้นำ บุคลากรและองค์กร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวว่า
“SEAC เดินหน้าพัฒนาบุคลากร และองค์กรต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เรามีเครือข่ายพันธมิตร และคนจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการจากหลายอุตสาหกรรม
ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ลูกค้าหลายรายได้ให้ความเห็นว่าธุรกิจไทยในโลกยุคหลังโควิด 19 นั้นตกต่ำลง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) ที่มีปัญหาเรื่องการส่งออก แม้จะมีความช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงพยายามอย่างมากที่จะ Transform องค์กรด้วยเครื่องมือหลากหลายแล้วก็ตาม
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
หากลองมองในภาพรวมของประเทศ เราจะเห็นว่าหลายสิ่งในไทยไม่ต่างจากเมื่อหลายสิบปีก่อนนัก เช่น ภาคการศึกษา ที่ไม่ได้ผลิตแรงงานจบใหม่ที่มีศักยภาพพอ หากเทียบกับระดับโลก ประเทศเราจึงไม่ได้มี “ผู้มีความสามารถโดดเด่น” หรือ “Talents” มากนัก ที่มีอยู่ก็นับเป็นประเภทที่ “โชว์ได้ แต่ ใช้ไม่ได้” เพราะยังไม่เท่าทันโลกยุคดิจิทัลที่ต้องมีสกิลรอบด้าน
ธุรกิจไทยเพียงน้อยนิดที่สามารถนำความสำเร็จไปเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกันในนานาชาติได้ ความจำเป็นของเรื่องนี้คือรายได้เศรษฐกิจไทยพึ่งพาอยู่บนการเติบโตของธุรกิจเอกชนไม่ใช่น้อย
ซีแอค (SEAC) จึงมีแนวคิดว่าหากจะเริ่ม Transform องค์กรให้ไปรอด ควรจัดเรื่อง “คน” เป็นความสำคัญลำดับแรกสุดของการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเริ่มที่ผู้นำองค์กร เพื่อผลิตคนให้เก่งพอที่จะพาภาพรวมเศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้า”
คุยเรื่องคน ค้นหาก้าวใหม่ๆ ที่ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ หรือองค์กร และ Top HR ต้องรู้ กับคลับพูดคุยเพื่อผู้นำ “SEAC HR Club”
คุณอริญญา กล่าวต่อว่า “SEAC HR Club คือพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเก็บเกี่ยวเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ยุค Transformation ที่คนต้องทำงานร่วมกับ AI ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดมาแต่แรก แต่เป็นไอเดียที่มาจากการมองเปรียบเทียบระหว่างงาน HR ในไทย กับระดับนานาชาติเรื่องของผู้คนในองค์กร ที่มีมุมมองที่ต่างจากไทยมาก
Top HR ในหลายประเทศอายุยังแค่ 30 ต้นๆ เพราะองค์กรต่างชาติมีความต้องการที่จะ Reframe ภาพของงาน HR ด้วยความคิดแบบคนรุ่นใหม่ โจทย์สำคัญของ SEAC ในฐานะผู้นำด้านการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กร คือจะทำอย่างไรให้องค์กรต่างๆ เข้าใจการดูแลคนในภาพใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ รวมถึง Top HR เป็นลำดับแรก”
8 บทเรียน (8 Critical Themes) กับประโยชน์ที่จับต้องได้จริงสำหรับคนเป็นผู้นำ
SEAC HR Club ไม่ใช่การอบรมทั่วไป แต่เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เข้มข้น ผสานกับนวัตกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะของ SEAC อย่าง SEAC’s SMART Learning เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกับบริบทของแต่ละบุคคล และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทันที
เสริมด้วยจุดแข็งจากเครือข่ายพันธมิตร และคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากทั่วโลก ทั้งในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย ทำให้เข้าใจว่าแต่ละสถาบันของโลกเก่งด้านไหนอย่างไร และรู้ว่าเรื่องอะไรบ้างของ HR ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งยัง อัดแน่นด้วยหัวข้อที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับโลกยุคใหม่ทั้ง 8 หัวข้อ มีกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อให้ผู้เข้าร่วมสามารถไขว่คว้าประโยชน์ให้กับองค์กรของตนได้ ซึ่งเปิดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำธุรกิจ หรือองค์กร และ Top HR ที่มี Passion ด้านการเปลี่ยนแปลงมาเข้าร่วม ประกอบไปด้วย
1) ปรับบทบาทผู้นำเป็น People Leader เน้นพาคนก้าวไปพร้อมกันแทนการสั่งการ (Reframing the People Leader Role) ประเด็นที่สำคัญคือ ยุคสมัยนี้เราบริหารจัดการคน หรือ Human Resource ไม่ได้ เพราะถือเป็นแนวคิดแบบเก่า (Old Paradigm) ในรูปแบบการออกคำสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ดังนั้น บทบาทผู้นำจึงต้องเปลี่ยนมาที่คำว่า People Leader ที่จะทำหน้าที่ชี้ชวนพาคนในองค์กรก้าวเดินไปพร้อมกัน ผู้บริหารที่มาร่วมเรียนจะได้รับฟังจากคณะผู้บริหารระดับ C ในระดับภูมิภาคที่มีประสบการณ์ในการปรับกลยุทธ์การบริหารคน
และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้ workforce มีประสิทธิภาพจากหลากหลายองค์กร ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพว่า ผู้นำองค์กรที่ชวนกันไป ประสบความสำเร็จอย่างไร ถือเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่ทฤษฎี
2) พลิกโฉม HR จุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงองค์กร (Reframing HR as Drivers of Change and Organization Transformation) ผู้นำ และ Top HR ควรเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ต้องเริ่ม Transform เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการพลิกโฉมบุคลากรและผลักดันให้ Digital Transformation เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรได้สำเร็จ
นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Reframing HR อย่าง ศาสตราจารย์ Christopher Rider และรองศาสตราจารย์ Thomas C. Kinnear อาจารย์ประจำภาควิชา Entrepreneurial Studies แห่ง Michigan Ross Business School ที่จะมาแนะนำอธิบายทีละขั้นตอนจนเห็นภาพชัดที่สุด
3) ปรับบทบาทใหม่ HR ให้ทันโลกยุค AI (Reframing HR in the AI Age) การเกิดขึ้นของ AI จะรุนแรง และสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อการใช้ชีวิต และการทำงานกว่าอินเตอร์เน็ตหลายเท่าตัว ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าของกิจการ และ Top HR จึงต้องหาวิธีให้คนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกับ AI ให้ได้
ในช่วงนี้ของ SEAC HR Club จึงได้เปิด AI Market ซึ่งจะให้ผู้เข้าร่วมได้มาช็อปปิ้งเครื่องมือที่เหมาะกับเป้าหมายองค์กรของตน นอกจากนี้ จะได้พบกับรองศาสตราจารย์ Michael Bernstein อาจารย์ประจำภาควิชา Computer Science มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่จะชี้ชวนและแนะนำว่าบุคลากรในองค์กรจะทำงานคู่กับ AI ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร
4) บริหารบุคลากรหลากหลายช่วงวัย (Reframing People Management and HR Operations for Workforce NEXT) เมื่อในองค์กรประกอบด้วยคนหลากหลายรุ่น หรือ Multi-Generational Workforce ผู้นำจึงต้องมาหาแนวทางการจัดการให้คนทุกวัยสามารถทำงานร่วมกันได้
ในส่วนนี้ ผู้บริหารที่มาร่วมเรียนจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ และหาทางออกในประเด็นดังกล่าวไปกับ Michael Fors ศาสตราจารย์วุฒิคุณแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผู้ควบตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายองค์กรและพัฒนาภาคธุรกิจของ Boeing ทั้งยังเข้าไปเป็นที่ปรึกษา และร่วมลงมือปฏิบัติการจริงให้กับองค์กรยุคใหม่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
5) พลิกบทบาทของ HR ในการบริหาร “Gig Workforce” (Reframing HR's Role in the Gig Workforce Age) จากสถิติพบว่า องค์กรที่ก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา คือองค์กรที่เริ่มใช้ Freelancer หรือ Gig Workforce ในองค์กรมากว่า 38%
ดังนั้น ผูู้นำ และ Top HR จึงต้องมีแผนบริหารคน ทั้ง 2 กลุ่มไปพร้อมกัน ที่สำคัญคือการมี Career Path ให้ Gigs ทั้งการขึ้นเงินเดือน และการให้รางวัล เพื่อโอบรับคนเหล่านี้ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา ผู้บริหารที่เรียนจะได้พูดคุยกับ Gigs จากหลากหลายกลุ่มในระดับภูมิภาค และนานาชาติมาร่วมให้ข้อมูลเชิงลึก และคำแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัว
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มธุรกิจที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ใช้ความสามารถจากตลาดแรงงาน Gigs ที่มีทักษะในการช่วยขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และยังจะมีการเปิดตลาดนัด Gigs ที่มีศักยภาพ ให้ผู้บริหารที่มาเรียนคัดเลือกกลับไปร่วมงานกับองค์กรตัวเอง
6) ยกระดับประสบการณ์การทำงานของบุคลากร (Reframing Total Employee Experience) วันนี้พนักงานไม่ได้สนใจแค่ว่า ได้เงินเดือนเท่าไหร่ หรือกำลังทำงานอย่างไร แต่สนใจว่ากำลังมีประสบการณ์อย่างไรกับการทำงาน
หากองค์กรสามารถสร้างประสบการณ์การทำงานในทุกวัน และทุกโมเมนต์ตามความคาดหวังของพนักงานได้ ก็จะถือเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน และทำให้พนักงานเลือกที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป
7) ค้นหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent) ในนิยามใหม่ (Reframing Getting, Developing, and Keeping Talent) การเกิดขึ้นของ AI ทำให้หลายประเทศและหลายองค์กรต้องหันกลับมาทบทวนนิยามใหม่ของคำว่า “คนเก่ง” ในยุคนี้ว่าหมายความว่าอะไร เพราะคนที่เคยเก่งในอดีตอาจจะไม่ได้เก่งอีกต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการหาคนเก่ง และสร้างคนเก่งที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนเก่งยังคงทำงานให้กับองค์กรต่อไป ในช่วงนี้ ทุกคนจะได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการปฏิวัติการทำงานคู่กับ AI โดย Michael Fors ผู้บริหารฝ่ายองค์กรและพัฒนาภาคธุรกิจของ Boeing และศาสตราจารย์วุฒิคุณแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
8) เปลี่ยนเลนส์มองโลกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสร้างแผนการจัดการองค์กรแบบใหม่ (Reframing People and Workforce Capability Development) ในธีมนี้ จะได้พูดคุยกับคณะผู้บริหารระดับ C ในระดับภูมิภาคที่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีพัฒนาความสามารถของบุคคลและองค์กร จากนั้นจะจัดเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนหลังการเรียนทั้งหมด
โดยให้ผู้บริหารที่ร่วมเรียนทุกคนมาเป็น Speaker ร่วมกัน เพื่อเห็นการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งหมด และสร้างกระบวนการพัฒนาคนสู่ภาพใหม่ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำ Conversation Mapping บทสนทนาชวนคิด แบ่งปันประสบการณ์จากการนำสิ่งที่เรียนไปลงมือปฏิบัติ และระดมความคิด จนเกิดเป็นแผนบริหารจัดการบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรตัวเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
“ภายใต้กระแสของ Transformation หลายองค์กรกลับมองว่าการลงทุน Transform คนนั้นไม่คุ้มค่า เพราะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกลับมาได้ยาก รวมถึงไม่สามารถวัดผลกำไรได้ด้วย ซึ่งอาจจริง สำหรับในองค์กรที่ยังยึดกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการแบบเก่า
หรือไม่สามารถเชื่อมโยงงานบริหารคนเข้ากับเทรนด์ของโลกยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม หากไม่พยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องดูแลคนในองค์กรให้สามารถเข้ากับยุค AI Transformation
เป็นไปได้ว่าผลประกอบการของบริษัทนั้นๆ จะถูกแซงโดยบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า และอาจทำให้ภาพรวมภาคเอกชนของไทยไม่สามารถเติบโตได้ทันกับความเป็นไปของโลกอีกด้วย” คุณอริญญา กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้นำ ผู้บริหาร และ Top HR ที่สนใจโปรแกรม “SEAC HR Club” ที่จะจัดขึ้นรุ่นแรก สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ SEAC Facebook Official Page https://www.facebook.com/seasiacenter
และผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/45Mj6zn หรือโทร 065-502-3353
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.