กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ แฟลช เอ็กซ์เพรส พัฒนาหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา "รับส่งโปร่งใส ต่อต้านการกระทำผิดกฏหมายผ่านบริการขนส่ง"  ถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวนทั่วประเทศ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ แฟลช เอ็กซ์เพรส พัฒนาหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา "รับส่งโปร่งใส ต่อต้านการกระทำผิดกฏหมายผ่านบริการขนส่ง" ถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวนทั่วประเทศ

28 ก.ย. 2023
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทั่วไทย และเซาท์อีสต์เอเชีย ร่วมกับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา "รับส่งโปร่งใสต่อต้านการกระทำผิดกฏหมายผ่านการบริการขนส่ง" ที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีขนส่งในปัจจุบัน
โดยแฟลช เอ็กซ์เพรส ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำธุรกรรมการ ซื้อ-ขาย ผ่านระบบออนไลน์, ขั้นตอนการนำฝาก รับส่งพัสดุของระบบการขนส่งในปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบวิธีการในการกระทำผิดกฏหมายของคนร้ายและกลุ่มมิจฉาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวน ระดับชั้นยศ ร.ต.ท. - พ.ต.อ. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการป้องกัน และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายผ่านบริการขนส่ง
ในปี พ.ศ. 2566 นี้ได้อบรมให้นักเรียนสืบสวนคดีอาญาระดับรองสารวัตร 4 รุ่น คือรุ่นที่ 110 ถึงรุ่นที่ 113 และนักเรียนสืบสวนก้าวไกล ระดับชั้นยศ พ.ต.ต. - พ.ต.อ. อีก 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 5 รุ่น จำนวนกว่า 200 นาย ทั่วประเทศ
พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รองผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะโฆษกกองบัญชาการศึกษา กล่าวว่า บช.ศ.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ในฐานะขนส่งภาคเอกชนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญต่อปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างจริงจังเข้ามาร่วมทำหลักสูตร "รับส่งโปร่งใส ต่อต้านการกระทำผิดกฏหมายผ่านบริการขนส่ง" 
เนื่องจากในปัจจุบัน กลุ่มคนร้าย และมิจฉาชีพ ได้ใช้เทคโนโลยี และการบริการขนส่งเป็นช่องทางในการทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำร้านค้าบนแพลตฟอร์มหลอกขายพัสดุฉ้อโกง หรือการแอบอ้าง สวมรอย ปกปิดตัวตนเพื่อขนส่งของผิดกฎหมาย
โครงการนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่องานสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก และถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่ง บช.ศ.หวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายมิให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องทางด้านขนส่งพัสดุในการก่ออาชญากรรม
ทั้งยังเชื่อว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามสืบสวนหาคนร้ายเพื่อป้องกันและปรามปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
นางสาวปรินทร์ทิพย์ อิสริยเมธา ผู้อำนวยการแผนกสื่อสารองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มธุรกิจแฟลช กล่าวว่า ที่ผ่านมา แฟลช เอ็กซ์เพรส ให้การสนับสนุนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหลากหลายมิติ ด้วยปัจจุบันธุรกิจขนส่งตกเป็นช่องทางของมิจฉาชีพเพื่อใช้กระทำความผิดในหลากหลายรูปแบบ สร้างทั้งความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการ และส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการขนส่งเป็นอย่างมาก จาก Pain Point ที่เกิดขึ้น
แฟลช จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาหลักสูตร "รับส่งโปร่งใส ต่อต้านการกระทำผิดกฏหมายผ่านบริการขนส่ง" ขึ้นเป็นปีแรกโดยเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำงานของผู้ให้บริการขนส่ง และวิวัฒนาการการทำธุรกิจ Logistics และ E commerce ในประเทศไทย เป็นต้น
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวน่าจะสร้างประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในด้านการสืบสวน และสอบสวนที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจขนส่งได้ดีมากยิ่งขึ้น
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.