ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนพฤติกรรมมนุษย์อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566

ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนพฤติกรรมมนุษย์อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566

20 ต.ค. 2023
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 แก่นางสาวปรัชญา เจริญสุข อายุ 26 ปี จากผลงานปากน้ำชุมพร ที่มีความโดดเด่นที่สุดจากผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้
นางสาวปรัชญา ใช้เวลากว่า 2 เดือนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ด้วยเทคนิคสื่อผสมบนผ้าใบ (ไมโครพลาสติก)โดยนำเสนอข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ร้ายแรง
และเป็นอันตรายของไมโครพลาสติกอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อและการเพิกเฉยของมนุษย์ในกิจกรรมและการกระทำต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของคุณปรัชญาเป็นผลงานที่กระตุ้นความนึกคิดให้เห็นถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่อยู่ใกล้ตัวเรา
การใช้ไมโครพลาสติกเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งาน ได้สื่อสารข้อความที่กระทบใจผู้ชมได้เป็นอย่างดี เน้นย้ำให้เห็นความจำเป็นและความเร่งด่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต”
“เช่นเดียวกับคุณปรัชญา ยูโอบีมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในตลาดอาเซียนของเรา ในฐานะธนาคารที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาค
เราพร้อมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับเพื่อนพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังเช่นผลงาน ปากน้ำชุมพร ที่ได้สะท้อนภาพความเสียหายเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน คืออนาคตที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น ขอให้ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้พวกเราทุกคนลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น”
สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตัดสิน อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติปี 2563 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) ที่ปรึกษามูลนิธิสงขลาเมืองเก่า และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
-สัญลักษณ์ของการละเลยของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
นางสาวปรัชญา กล่าวถึงผลงาน ปากน้ำชุมพร ว่า “ปากน้ำเป็นบริเวณพื้นที่ที่เชื่อมจากลำคลองสู่ทะเล ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตของผู้คนกับการจัดการขยะที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดิฉันต้องการสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันล้วนเกิดจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นและการบริหารจัดการขยะที่ไม่ดีพอของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”
“จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อดิฉันเห็นขยะและไมโครพลาสติกจำนวมหาศาลบนชายหาดดิฉันต้องการสื่อให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านผลงานศิลปะ และหวังจะสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้ชมภาพลงมือทำบางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น”
คณะกรรมการตัดสินลงความเห็นว่าผลงานของนางสาวปรัชญามีความโดดเด่นและสื่อสารข้อความถึงปัญหาได้อย่างกระทบความรู้สึก ทั้งยังสะท้อนกระบวนการทางความคิด วิธีการสร้างสรรค์และความสามารถในการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่
นอกจากนั้น ยังชื่นชมเทคนิคของศิลปินในการใช้ไมโครพลาสติกซึ่งได้ลงพื้นที่ชายหาดในบ้านเกิดของเธอเพื่อเก็บ ร่อน ทำการคัดแยก และนำไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะของศิลปิน
ในฐานะผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year ประเภทศิลปินอาชีพ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 ของประเทศไทย นางสาวปรัชญา เจริญสุข ได้รับเงินรางวัลจำนวน 750,000 บาท และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม
เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2566 และโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (artist in residence) เป็นเวลา 1 เดือน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (Fukuoka Asian Art Museum)
สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ได้แก่ นายสันติภาพ เพ็งสวย อายุ 22 ปี จากผลงาน “Joy” ด้วยเทคนิคสื่อผสมบนผ้าใบ ถ่ายทอดเรื่องราวของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะในห้องเรียน
นายสันติภาพ กล่าวว่า “ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผมเมื่อครั้งมีโอกาสเป็นครูฝึกสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
โดยผมปรารถนาที่จะนำความสุขมาสู่นักเรียนในชั้นเรียนศิลปะของผมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนศิลปะเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลงานสร้างสรรค์ของผมชิ้นนี้”
“ผมดีใจมากที่ผลงานศิลปะของผมมาได้ไกลถึงจุดนี้ และได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
สำหรับผม แนวคิด ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานคือสิ่งสำคัญที่สุด ภาพผลงานได้สะท้อนความสุขของเด็กๆ ที่ได้รับการเติมเต็มจากศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากสื่อสารให้กับคนที่มาชมงาน”
-นิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566
ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งประเภทศิลปินอาชีพและประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น จะจัดแสดง ณ สถานที่ 2 แห่ง ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 (UOB Painting of the Year) เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดผลงานจิตรกรรมประจำปีของธนาคาร ที่ธนาคารยูโอบีมุ่งค้นหาและสนับสนุนศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาค
นับเป็นหนึ่งในการประกวดผลงานศิลปะประจำปีที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเปิดรับศิลปินในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและเวียดนามเข้าร่วมประกวด
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.