โรงพยาบาลพญาไท 1 ให้ความสำคัญกับ “วันสตรีวัยทองโลก” (World Menopause Day)

โรงพยาบาลพญาไท 1 ให้ความสำคัญกับ “วันสตรีวัยทองโลก” (World Menopause Day)

1 พ.ย. 2023
องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีวัยทองโลก เพื่อให้สตรีที่อยู่ในวัยทองทั่วโลกมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นหลังหมดประจำเดือน
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพญาไท 1 ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการทำงาน ควบคู่กับการดูแลสุขภาพตนเองในวัยทำงาน และเมื่อเข้าสู่วัยทอง โดยมี
คุณอรพิน เหตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายออนไลน์ บริษัท ดีเอ็นมีเดีย จำกัด และที่ปรึกษาบรรณาธิการบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (เดลินิวส์) ตัวแทนของสุภาพสตรีวัยทำงาน วัย 45 ปี ที่มีหลายบทบาทหน้าที่ เน้นหลักการใช้ชีวิตที่สมดุล ทั้งการดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ให้สมบูรณ์ เพื่อให้มีพลังที่ดีในการใช้ชีวิต
คุณนัฎฐ์ณิชย์ โชติสรยุทธ์ กรรมการบริหารบริษัท ลีโมบัส จำกัด มาบอกเคล็ดลับการดูแลตนเองในวัยทอง แม้จะมีโรคประจำตัว แต่ก็สามารถดูแลควบคู่กันไปได้
คุณมนต์ธนภรณ์ ประภัสสรพิทยา ประธานกรรมการบริษัท ประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลาย จำกัด ได้แชร์ประสบการการทำสมาธิ ซึ่งได้รับการยอมรับทางการแพทย์ ถึงประโยชน์ของการทำสมาธิควบคู่กับการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยทอง ว่าช่วยลดอาการผิดปกติ และช่วยสร้างสมดุล Growth hormone
และคุณกนกกร อารีรักษ์ CEO บริษัท นนิน จำกัด มาเชิญชวนให้สตรีในช่วงอายุ 45-49 ปี ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่วัยทอง หรือ Menopausal transition ได้รู้จักถึงอาการต่าง ๆ ที่มีมากกว่าอาการร้อนวูบวาบ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมาตรวจวินิจฉัย เพื่อได้รับการดูแลตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้าสู่วัยทอง เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจที่จะตามมา
โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ธิศรา วีรสมัย สูตินรีแพทย์ Aesthetic Gynecologist และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์เชิงป้องกัน โรงพยาบาลพญาไท 1 ร่วมพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยทองที่มีมากกว่าอาการร้อนวูบวาบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศักยภาพในการทำงาน ความคิด อารมณ์ ความจำ ที่แย่ลง จนรู้สึกเสียความเป็นตัวตนไป ตลอดจนความเสี่ยงด้านสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยทอง รวมทั้งให้คำแนะนำถึงแนวทางป้องกัน รักษา และดูแลตนเองที่ถูกต้องในวัยทองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข
โดยบุคคลทั่วไปสามารถรับฟังความรู้และคำแนะนำดี ๆ จากพญ.ธิศรา วีรสมัย และแขกรับเชิญพิเศษ ได้ที่เพจ Facebook Phyathai 1 Hospital
ซึ่งในปีนี้ได้มีความร่วมมือจาก บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (ประเทศไทย) ในการจัดทำแคมเปญ “Menopause beyond hot flushes” เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาการของสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน เนื่องจากอาการในวัยหมดประจำเดือน ไม่ได้มีเพียงร้อนวูบวาบ แต่ยังมีความผิดปกติ และอาการอื่น ๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพลังในการใช้ชีวิต
ซึ่งหากวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอทั้งในแง่ของการใช้ฮอร์โมนทดแทน การปรับรูปแบบการใช้ชีวิตด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย จะช่วยลดอาการวัยทอง และป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะตามมาได้
คุณผู้หญิงที่สงสัยว่าจะเข้าสู่วัยทอง แนะนำให้ทำแบบสอบถามได้ที่ลิ้งค์ https://rb.gy/4dni4
หากมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 15 คะแนน แนะนำให้เข้ามาพบแพทย์เฉพาะทางโดยตรง เพื่อเข้ารับการปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม ได้ที่ ศูนย์สุขภาพหญิง และเวชศาสตร์เชิงป้องกัน Smart Life Preventive Medicine Center โรงพยาบาลพญาไท 1 โทร 02-201-4600 ต่อ 3465-3466
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.